Fall
Course name Grief
Course date 19.09.2022 - 11.12.2022
Institution Vaasa University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Health and Wellbeing HUB
Teacher Ahti Nyman
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 28.08.2022
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Grief

19.09.2022 - 11.12.2022

Course description

Opintojakson suoritettuasi:

osaat hahmottaa elämänkaaren sekä elämäntapahtumien kriisien merkityksen 

saat näkökulmia suruun tunteena 

pystyt soveltamaan kurssisilla saamasi tiedon käytännön työhön, kohdatessasi kriisin keskellä olevia ihmisiä 

ymmärrät, millaisia keinoja on auttaa ihmisiä kriisitilanteissa.

 

Hyödyt:

Opit ymmärtämään, kuinka elämänkaaren ja tapahtumien kriisit vaikuttavat ihmisen elämään ja minkälaisia keinoja on auttaa heitä näissä tilanteissa. 

 

Sisältö:

  • Suru elämänkaaren kriisit 
  • Elämäntapahtumien tuottamat kriisit (työttömyys & ero) 
  • Kuolema, läheisen kokema kuolema, läheisen kuolema (aikuisen ja lapsen sekä nuoren kokemana) 
  • Vertaistuki 

Prerequisites

Ei esitietovaatimuksia

Assessment criteria

Numeerinen arviointi (0-5). Arvosana perustuu viikkotehtävien numeeriseen keskiarvoon. 

Arviointikriteerit 

1 Pohdinta yksipuolista. Tehtävänanto toteutettu puutteellisesti. 

3 Opiskelija osaa pohtia aihetta yhdestä näkökulmasta. Tehtävänanto huomioitu. 

5 Opiskelija osaa pohtia annettuja aiheita monipuolisesti. Palautetut työt tehtävänannon mukaisia. 

Course way of working and time table

Työskentelytavat

  • Itsenäinen opiskelu verkko-oppimisympäristössä ja verkkomateriaalin perehtyminen 
  • Viikkotehtävät 

Opiskelumateriaalina toimii opettajan ilmoittama materiaali verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

Course additional info

Kurssi sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Course enrolment info

Saat ohjeistuksen kurssille pääsyä varten noin viikon kuluttua ilmoittautumisajan päätyttyä.