Fall
Course name Oral health - access to general health and well-being
Course date 07.09.2022 - 07.11.2022
Institution Metropolia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Hannele Tiira
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 05.09.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Oral health - access to general health and well-being

07.09.2022 - 07.11.2022

Course description

Tavoitteet:

Opiskelija

  • osaa tunnistaa suun infektiivisiä sairauksia
  • tulkitsee suun sairauksien ja yleisterveyden vastavuoroisen yhteyden
  • hallitsee suun omahoidon eri menetelmät
  • tuntee ravintotekijöiden vaikutuksen suun terveydelle

Sisältö:

  • Suun infektiiviset sairaudet: karies, kiinnityskudossairaudet, limakalvomuutokset
  • Suun terveydentilan ja yleisterveyden välinen yhteys
  • Suun omahoidon menetelmät
  • Ravinto ja suun terveys

Assessment criteria

Hyväksytty/Hylätty

Oppimistehtävien ja moodletentin (läpipääsyraja 60%) hyväksytty suoritus annetun aikataulun mukaisesti. Aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluun.

Course way of working and time table

Kurssi toteutuu verkkokurssina. Kurssin oppimisympäristöinä Moodle ja Zoom. Kurssilla on itsenäistä työskentelyä, verkkokeskustelua, kirjallisia tehtäviä ja Moodle-tentti. Opiskelija saa ohjeet Moodlen työtilaan kirjautumiseen sähköpostitse ennen opintojakson alkua.

Sisällön jaksotus: Osa 1: Suun infektiiviset sairaudet Osa 2: Suun terveyden vaikutus yleisterveyteen Osa 3: Suun terveyden ylläpito

Aloitusinfo 7.9. Moodletentti 7.10. Tentti on auki koko päivän (8-18). 1.uusinta 21.10. ja 2. uusinta 7.11.

 

Course info

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa etukäteen erikseen sovitulla tavalla. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.