Non-stop
Course name Skilled student supervision (nonstop start)
Course date 04.09.2023 - 19.03.2024
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Xamkin lehtorit
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.06.2023 - 17.12.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Skilled student supervision (nonstop start)

04.09.2023 - 19.03.2024

Course description

Tavoitteet:

Tämän opintojakson suoritettuasi:

 • Tunnet erilaiset oppimiskäsitykset ja oppimistyylit.
 • Osaat tukea opiskelijan oppimisprosessia (tavoitteiden laatiminen, reflektoiva keskustelu, arviointi, kehittävä palaute).
 • Osaat kehittää opiskelijaohjauksen valmiuksiasi.
 • Tunnet harjoittelu- ja ohjauskäytänteet.
 • Tunnet harjoittelun erilaiset toteuttamistavat.
 • Osaat kehittää opiskelijaohjausta työyksikössäsi.
 • Osaat kehittää omaa työyhteisöäsi opiskelijan oppimisympäristönä.
 • Tunnistat työelämän ja koulutuksen välisen yhteistyön merkityksen.

Sisältö:

Opiskelumateriaali on jaettu viiteen aihealueeseen:

 1. Opiskelijaohjaajan ominaisuudet ja motivaatio
 2. Oppimiskäsitykset, oppimistyylit, ohjauskäytänteet
 3. Harjoittelun ohjausprosessi: tavoitteet, osaamisen kriteerit ja arviointi, palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 4. Haasteelliset ohjaustilanteet
 5. Kulttuurinen osaaminen opiskelijaohjauksessa

Prerequisites

Ei edeltävyysehtoja. Opintojaksoa suositellaan kaikille kiinnostuneille ja erityisesti sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden harjoitteluja ohjaaville ammattilaisille.

Assessment criteria

Arviointiasteikko:

Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

Toteutus:

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla. Opiskelu tapahtuu oman aikataulusi mukaisesti ja opetus ei sisällä aikaan tai paikkaan sidottu opiskelua.

Jokaisen aihealueen lopussa on tehtävä, jonka hyväksytty suorittaminen edellyttää vähintään 70% vastauksista oikein. Learn-oppimisympäristön oppimistehtävät, omaan alaan liittyvä kehittämistehtävä ja tentit palautettava ennen opintojakson päättymistä.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Course additional info

Tämä opintojakso alkaa 4.9.2023 ja sen jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta.

Course enrolment info

Peruminen:

Ilmoita perumisesta meille mahdollisimman pian sähköpostitse osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

Kutsu koulutukseen:

Tiedotamme koulutuksesta sähköpostitse ennen koulutuksen alkua. Huomioithan, että kutsu koulutukseen voi päätyä roskapostiin!