Summer
Course name Business Management and Managerial Accounting
Course date 01.06.2023 - 31.07.2023
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 4 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Markku Havu
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 14.05.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Business Management and Managerial Accounting

01.06.2023 - 31.07.2023

Course description

Tavoitteena on antaa opiskelijalle perusvalmiudet ymmärtää ja analysoida yrityksen taloutta kokonaisuutena.

  • Johdanto johdon laskentatoimeen
  • Kustannuslaskenta ja hinnoittelu
  • Talouden ohjaus
  • Tilinpäätöksen tulkintaa tunnuslukujen avulla

Assessment criteria

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Itsenäinen teorian opiskelu ja harjoitusten tekeminen 104 h ja verkkotentti 3 h.

Course info

Oppimateriaali Neilimo K. , Uusi.Rauva E; Johdon laskentatoimi Moodlen oppimiympäristössä oleva materiaali

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.