Non-stop
Course name Business Mathematics
Course date 19.09.2022 - 31.05.2023
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Hospitality Management HUB, Business HUB
Teacher Muuruvirta Petteri
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 12.05.2023
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Business Mathematics

19.09.2022 - 31.05.2023

Course description

Opintojakson aluksi kerrataan mm. prosenttilasku, murtoluvuilla laskeminen sekä yhtälön ratkaisu. Tämän jälkeen harjoitellaan liike-elämässä tarvittavia matemaattisia taitoja liittyen mm. korkolaskuihin, kannattavuuteen, hintatason vaihteluun sekä rahoitukseen ja investointeihin. Suuri osa laskuista suoritetaan Excelillä.

Keskeinen sisältö

  • Matemaattisten perustaitojen kertaus
  • Suomalainen arvonlisä- ja henkilöverotus
  • Katetuotto- ja kannattavuuslaskenta
  • Indeksit ja rahanarvon muuttuminen
  • Valuuttojen heikkeneminen ja vahvistuminen
  • Yksinkertainen korko ja koronkorko
  • Rahoitus- ja investointilaskennan perusteet

Prerequisites

Excelin perustaidot

Assessment criteria

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Kurssilla on 10 aihekohtaista verkkotenttiä. Kurssi on hyväksytysti suoritettu, mikäli kaikki verkkotentit on hyväksytysti (vähintään 50 % oikein) suoritettu. Yksittäisen tentin suorituskertojen lukumäärää ei ole rajoitettu, mutta yrityskertojen välillä tulee olla vähintään 24 h.

Course way of working and time table

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat: Itsenäinen opiskelu Moodle-materiaalin (esimerkit, harjoitustehtävät ratkaisuineen sekä tekstit ja videot) avulla sekä verkkotenttien tekeminen.