Spring
Course name Business Math
Course date 09.01.2023 - 31.05.2023
Institution Seinäjoki University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Natural Sciences HUB, Hospitality Management HUB, Technology HUB, Business HUB, Entrepreneurship HUB
Teacher Leo Sippola
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 31.12.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Business Math

09.01.2023 - 31.05.2023

Course description

Aiheet: verotus, indeksit, yksinkertainen korkolasku, koronkorkolasku, jaksolliset suoritukset, lainat.

Opiskelija hallitsee verotukseen liittyvät laskelmat kuten arvolisäveron, ansiotuloveron ja pääomatuloveron laskemisen. Opiskelija pystyy laskemaan indeksien avulla taloudellisen toimeliaisuuden muutoksia. Hän osaa arvioida palkkojen, vuokrien yms. reaaliset muutokset. Opiskelija kykenee määrittämään koron, pääoman, korkoajan sekä korkoprosentin arvot erilaisissa tapauksissa. Hän osaa laskea koronkorkolaskuja eri tilanteissa. Opiskelija pystyy ratkaisemaan jaksollisten suoritusten loppuarvon ja alkuarvon. Hän osaa laskea annuiteettiluoton tasaerän ja pystyy tekemään ko. lainan lyhennystaulukon. Hän on kykenevä muodostamaan tasalyhennyslainan lyhennystaulukon.

Prerequisites

Ei vaatimuksia.

Assessment criteria

Moodletentti.

Numeerinen arviointi 1-5.

Tyydyttävä 1-2:

Opiskelija osaa laskea aihepiiriin kuuluvat tehtävät tyydyttävästi ja tuntee talousmatematiikan perusteet ja peruskäsitteet.

Hyvä 3-4:

Opiskelija osaa laskea aihepiiriin kuuluvat tehtävät hyvin ja tuntee hyvin talousmatematiikan perusteet ja peruskäsitteet. Hän osaa sovletaa talousmatematiikan menetelmiä eri tilanteissa.

Kiitettävä 5:

Opiskelija osaa laskea aihepiiriin kuuluvat tehtävät erittäin hyvin ja hallitsee talousmatematiikan perusteet ja peruskäsitteet. Hän osaa sovletaa talousmatematiikan menetelmiä eri tilanteissa erittäin hyvin.

Course way of working and time table

Opiskelija oma ja itsenäinen opiskelu. Kurssissa on opetusvideoita runsaasti. Harjoitustehtävistä on ratkaisut.

Course info

Internet -yhteys ja tietokone.

Course additional info

Tentissä on vaihtoehtokysymyksiä, ja vastauksenantokysymyksiä sekä joskus voi antaa ratkaisustaan liitetiedoston. Kaikkiaan tentissä on 6 kysymystä, jotka arpoutuvat kullekin tenttijälle.

Course enrolment info

Lisätietoja campusonline@seamk.fi