Non-stop
Course name Security in events
Course date 01.08.2023 - 30.11.2023
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Xamkin lehtori
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 22.06.2023 - 01.10.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Security in events

01.08.2023 - 30.11.2023

Course description

Tavoitteet:

 • Saat kokonaiskäsityksen tapahtumiin liittyvistä turvallisuusasioista.
 • Hallitset tapahtumien turvallisuuteen liittyvien viranomaisten edellyttämien turvallisuus- ja pelastussuunnitelmien laadinnan.
 • Osaat kartoittaa tapahtumiin liittyvät riskit.
 • Ymmärrät yksityisen turvallisuusalan ja viranomaisten välisen yhteistyön merkityksen suunnitelmien laadinnassa ja tapahtuman toteuttamisessa.
 • Hallitset tapahtumien turvallisuutta ja järjestyksenvalvojien toimintaa määräävän lainsäädännön sisällön.
 • Pystyt suunnittelemaan ja toteuttamaan turvallisen yleisötapahtuman.

Sisältö:

 • Mitä asioita tulee ottaa huomioon tapahtumien turvallisuutta pohdittaessa?
 • Miten laadit turvallisuus- ja pelastussuunnitelman yhteistyössä turvallisuusalan ja viranomaisten kanssa?
 • Miten tunnistat tapahtumiin liittyviä riskejä?
 • Miten toteutat turvallisen yleisötapahtuman?
 • Miten johdat ja valvot yleisötapahtumassa toimivia järjestyksenvalvojia.

Prerequisites

Ei edeltävyysehtoja

Assessment criteria

 • Osaat käyttää johdonmukaisesti erilaisia ammattikäsitteitä.
 • Osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tietolähteistä.
 • Osaat hahmottaa erilaisia tehtäväkokonaisuuksia.
 • Osaat toimia asiakkaiden, sidosryhmien kanssa yhteistyössä.
 • Osaat toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti.

Kurssin hyväksyttyyn suorittamiseen vaaditaan 2 monivalintatentin suorittamista sekä muiden kahdeksan kirjallisen osion tuottamista.

Arviointiasteikko: 1-5

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien osioiden palauttamista ja riittävän pistemäärän keräämistä seuraavasti:

 • 0-40 p = 0 hylätty
 • 41-52 p = 1
 • 53-64 p = 2
 • 65-76 p = 3
 • 77-88 p = 4
 • 89-100 p = 5

Course way of working and time table

 • Kesällä opiskelijat pääsevät ilmoittautumaan, mutta ensimmäinen aloitus on vasta 1.8.2023. Tämän jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot yhden viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson arvioitu suoritusaika on 2 kk.
 • Opintojakso koostuu 10:stä eri kokonaisuudesta, jotka löytyvät ohjeistuksineen learn-oppimisalustalta. Teet 2 lainsäädäntöön liittyvää monivalintatestiä sekä 8 erillistä turvallisuussuunnitteluun liittyvää tehtävää tai kirjallista tuotosta.
 • Osiot ovat suoritettavissa kurssin avaamisen jälkeen itselle soveltuvassa aikataulussa.

Monivalintatestit:

1) Kokoontumislaki

2) Löytötavaralaki

Kirjalliset suunnitelmat tai tuotokset:

3) Esisuunnittelu ja riskien arviointi: pohjaa hyödyntäen arvioidaan toteutukseen liittyvät riskit

4) Turvallisuussuunnittelun käynnistäminen organisaatiokaaviolla

5) Viestintäkaavio: organisaation jakaminen toimiviin viestiryhmiin sekä kanaville.

6) Aluesuunnitelma: sisä- ja ulkotilat merkintöineen.

7) Liikenteenohjaussuunnitelma: pää- ja varareitit miehistöineen ja pysäköintipaikkoineen.

8) Riskien arviointi: yksittäiseen toimintoon liittyvä riskitarkastelu ja hallintakeinot.

9) Pääsuunnitelma, varasuunnitelma ja hätäsuunnitelma: yleinen toiminnan suunnittelu eri tilanteisiin.

10) Tarkistuslistat: ennen toiminnan aloitusta tehtävä yksinkertainen turvallisuuden varmistaminen listan avulla.

 • Määräajat löytyvät Learn-oppimisalustalta. Kurssin aloituksen jälkeen kaikki osiot ovat auki ja voit suorittaa ne soveltuvassa aikataulussa. Monivalintestien suorituskertoja sekä -aikaa on rajattu ja ne kerrotaan alustalla.
 • Opintojaksolla ei ole ryhmätöitä tai aikaan sidottuja liveluentoja.
 • 5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Course info

Opiskelumateriaali:

Monivalintatesteissä kysymykset on laadittu kokoontumis- ja löytötavaralaista. Näistä laista on myös powerpoint-esitykset, joissa on keskeinen sisältö koottuna.

Turvallisuussuunnittelussa hyödynnetään Tapahtumanjärjestäjän 2020 opasta. Opintomateriaaleista ja hyödynnettävistä pohjista löydät tiedot learn-alustalta.

Course enrolment info

Lisätietoja ilmoittautumisesta:

Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi

Peruminen:

Tämän koulutuksen pääset aloittamaan viikon sisällä ilmoittautumisesta (nk. nonstop-aloitus). Nonstop-aloituksena alkavien koulutusten ilmoittautumisia ei voi perua maksutta. 

Jos et pääse osallistumaan koulutukseen, olethan ystävällinen ja ilmoitat tästä sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit! Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.