Spring | Full
Course name Event Management
Course date 05.02.2024 - 30.04.2024
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Tuija Kainulainen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 29.12.2023 - 14.04.2024
Implementation plan
Course enrolment info

Event Management

05.02.2024 - 30.04.2024

Course description

Osaamistavoitteet

 • Ymmärrät tapahtuman johtamiseen liittyvää teoriaa
 • Tunnistat tapahtuman johtamisen onnistumisen elementit
 • Osaat suunnitella ja arvioida tapahtuman johtamista
 • Osaat soveltaa oppimaasi käytäntöön

Sisältö

Tapahtuman johtamiseen liittyy monia eri tehtäviä ja vastuita. Näitä ovat muun muassa

 • Tapahtuman suunnittelu
 • Tarvittavien resurssien hankkiminen
 • Markkinointi
 • Ohjelmien järjestäminen
 • Kustannusten hallinta
 • Turvallisuuden varmistaminen
 • Palautteen kerääminen

Tapahtumassa on oltava riittävästi henkilökuntaa, joka vastaa tapahtuman sujuvuudesta ja turvallisuudesta. Tapahtuman johtaminen on moninainen prosessi, joka vaatii huolellista suunnittelua, organisointia ja hallintaa. On tärkeää varmistaa tapahtuman sujuvuus ja turvallisuus sekä kerätä palautetta tapahtuman jälkeen.

Assessment criteria

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

 • Opintojakso on 2 op = 54 h opiskelijan työtä. Tämä koostuu itsenäisestä materiaaliin tutustumisesta ja tehtävien tekemisestä.
 • Opintojaksolla on videoluentoja ja digitaalista lähdeaineistoa. Opintojakson aikana kirjoitat oivalluspäiväkirjan, jolla osoitat oppimasi. Pääset etenemään opintojaksolla omaan tahtiin.

Course info

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opintojakson suorittamiseen tarvitset tietokoneen ja verkkoyhteyden.

Course additional info

Oppimateriaali

Vallo, H. & Häyrinen, E. 2022. Tapahtuma on tilaisuus: tapahtumamarkkinointi ja tapahtuman järjestäminen. Tietosanoma Oy. Helsinki. Saatavilla myös e-kirjana. Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson verkkoalustalla.

Koulutus on tuotettu Smart Event Managers (SEM) -hankkeessa https://sem.karelia.fi. Toiminnan mahdollistaa Euroopan Sosiaalirahastolta, Etelä-Savon ELY- keskukselta ja Karelia ammattikorkeakoululta saatu rahoitus.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.