Fall
Course name Stories start to live – literature and word art in well-being
Course date 01.09.2022 - 30.11.2022
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Xamkin lehtori tai muu asiantuntija
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 08.08.2022 - 21.08.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Stories start to live – literature and word art in well-being

01.09.2022 - 30.11.2022

Course description

Tavoitteet:

  • Osaat käyttää taidekasvatuksen ja kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteitä.
  • Osoitat perehtyneisyytesi sanataiteen ja kirjallisuuden menetelmien käyttöön.
  • Tunnistat kirjallisuuden ja sanataiteen tarpeet ja käyttömahdollisuudet.

Sisältö:

  • Mitkä ovat taidekasvatukseen ja kirjallisuudentutkimukseen liittyvät peruskäsitteet?
  • Miten sanataiteen ja kirjallisuuden menetelmiä käytetään?
  • Miten lukemista voidaan edistää ja tunnistaa sen käyttömahdollisuuksia?

Assessment criteria

Arviointi:

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista verkkokurssilla. Verkkoalustalla on nähtävissä tehtäväkohtaiset arvioinnin perusteet.

Arviointiasteikko: 1-5

Course way of working and time table

Toteutus:

Verkko-opintojaksolla tutustutaan luentojen ja harjoitusten avulla kirjallisuuden ja sanataiteen hyödyntämismahdollisuuksiin ja tarpeisiin sosiaali- ja kasvatusalalla. Verkkokurssi koostuu sanataideharjoituksista, narratiivisuutta hyödyntävästä digitaalisesta tarinankerronnasta, sosiokulttuurista lukemista hyödyntävästä elämystuokion suunnittelusta sekä kirjallisuuden merkitystä esittelevästä kirjallisuudentutkimuksesta.

Yksi opintojakson tehtäväosuus on tentti, jonka ajankohdan opiskelija voi itse määritellä. Tenttiaineistona on kokoelma artikkeleita, jotka käsittelevät lukuinnostamista, kirjallisuuden merkitystä kansalaistaitona, tyttöjen ja poikien välisen lukemisen eroja sekä lukukulttuurin muutoksia. Materiaali on ladattavissa opintojaksoalustalta ja se saa olla käytössä tentin aikana.

Opintojakson sosiokulttuurisen lukemisen osuus on ihanteellista suorittaa omassa työyhteisössä, mutta sen voi toteuttaa myös perheenjäsenille, ystäville tai tarpeen mukaan myös itselle.

Opintojakson sosiokulttuurisen lukemisen -tehtävään liittyy vertaisarviointi, minkä vuoksi tehtävä tulee toteuttaa 15.11. mennessä ja arvioida kaksi itselle arpoutunutta palautusta aikavälillä 16.11.-29.11.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Course info

Opiskelumateriaali:

Opintojaksolla hyödynnetään mm. seuraavia teoksia:

  • Aerila, Juli-Anna & Kauppinen, Merja 2019. Sytytä lukukipinä. Pedagogisia keinoja lukuinnon herättelyyn.
  • Hokkanen, Laura 2015. Sosiaalinen kirjasto. Lukemattomien mahdollisuuksien maailma. Avain.
  • Ilmanen, Pirkko; Kotka, Riika; Pulli, Elina & Venho, Johanna. 2019. Runomatkaopas. Harjoituksia ja työpajoja lapsille. Aviador.
  • Timonen, Helena 2009. Omin sanoin. Elämän ja muutoksen tarinat vankilasta vapauteen. https://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-219-221-9/urn_isbn_978-952-219-221-9.pdf (Narratiivisuutta käsittelevät luvut)

Lisäksi osallistujat saavat heti opintojakson alussa opettajan jakaman artikkeliaineiston, josta suoritetaan tentti opintojakson loppuun mennessä.

Course enrolment info

Hinta: 12 €/op. Lisätietoja maksuista täällä.

Lisätietoja ilmoittautumisesta: Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.