Fall
Course name DC Circuits
Course date 19.09.2022 - 18.12.2022
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher Xamk lehtori
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 04.09.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

DC Circuits

19.09.2022 - 18.12.2022

Course description

Tavoitteet: Ymmärrät sähköteknisen laskennan perusteet. Osaat soveltaa kirchhoffin lakeja ja Ohmin lakia virtapiirien ratkaisemiseen. Ymmärrät sähkötehon ja –energian käsitteet. Sisältö: Ohmin laki, lähteen kapasiteetti. Resistiivisyys ja todellisen lähteen luonne. Sarja- ja rinnankytkennän erityispiirteet ja sekakytkennät. Systemaattiset virtapiirin ratkaisumenetelmät: peruslakimenetelmä, silmukkamenetelmä sekä Theveninin menetelmä.

Prerequisites

Assessment criteria

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet • Harjoitustehtäviä kurssin Learn-ympäristössä. Tehtävissä automaattinen tarkastus. • Kurssin lopussa verkkotentti. • Arviointi perustuu kolmeen pakolliseen laskutehtävään sekä tenttiin. Oikein tehdyt ja sovittuna aikana palautetut laskutehtävät antavat lisäpisteitä läpäistyn tentin pisteisiin. Tentin läpäiseminen vaatii 33% tentin maksimipisteistä.

Arviointiasteikko: 0-5

Course way of working and time table

• Opintojaksolla voi edetä omaan tahtiin. • Kurssi on itsenäistä työskentelyä

• Kaikki luennot ovat videoina, jotka opiskelija katsoo itsenäisesti. Kuhunkin aihealueeseen liittyy harjoitustehtäviä, joista pitää tehdä tietty määrä edetäkseen seuraavaan aiheeseen.