Summer
Course name Are you ready for your dream job? Create a LinkedIn profile to boost the process
Course date 01.06.2023 - 25.08.2023
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Business HUB
Teacher Rissanen Jenni
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 21.04.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Are you ready for your dream job? Create a LinkedIn profile to boost the process

01.06.2023 - 25.08.2023

Course description

Kurssilla lähestytään omaa unelmaduunia kahdesta näkökulmasta. Coaching-pohjaisten harjoitusten kautta etsitään ja sanoitetaan omaa osaamista, omia arvoja sekä omia toiveita tulevaisuuden työn suhteen. Käytännön työkaluna otetaan käyttöön ohjatusti LinkedIn, johon perustetaan oma profiili ja CV, sekä otetaan ensimmäisiä askeleita verkostoitumisen ja sisällöntuotannon suuntaan.

Keskeinen sisältö

  • LinkedIn: alustan perustoiminnallisuuksien läpikäynti
  • LinkedIn: miten sitä hyödynnetään verkostoitumisen ja työnhaun tukena
  • Omien vahvuuksien sanoittaminen
  • Työnhaun suunnitelman luominen

Prerequisites

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Hyväksytty suoritus edellyttää:

  • Aktiivista osallistumista verkko-opintojaksolle: viikkotehtävien tekeminen, itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen
  • Oppimispäiväkirjan kirjoittamisen
  • Julkisen LinkedIn-profiilin rakentamisen ohjatusti
  • LinkedIn-profiilien vertaisarvioinnin ohjeistuksen mukaan

Course way of working and time table

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Course enrolment info

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.