Non-stop
Course name Copyright basics
Course date 30.01.2023 - 31.08.2023
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field Hospitality Management HUB
Teacher Xamk lehtori
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 28.05.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Copyright basics

30.01.2023 - 31.08.2023

Course description

Tavoitteet: Tunnet tekijänoikeuden syntymisen perusteet ja historian sekä ymmärrät immateriaalisen omaisuuden erityispiirteet. Sisältö: Tekijänoikeus, immateriaaliset oikeudet, tavaramerkit, patentit ja tekijänoikeudesta vapaat teokset.

Prerequisites

Assessment criteria

Hyväksytysti suoritetut tehtävät ja tentit.

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

E-kirja Harenko, K., Niiranen, V., Tarkela, P. 2016. Tekijänoikeus. 2. uudistettu painos. Talentum Media. E-kirja Haarmann, P-L. 2014. Immateriaalioikeus. Talentum Media opettajan antama materiaali

Course info

Tämä opintojakso alkaa 30.1.2023 ja sen jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 28.5.2023.