Non-stop
Course name Basic studies in mathematics
Course date 19.06.2023 - 31.05.2024
Institution LAB University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher Päivi Porras
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 19.06.2023 - 30.04.2024
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Basic studies in mathematics

19.06.2023 - 31.05.2024

Course description

Tavoitteet:  Opiskelija osaa

  • sieventää ja käsitellä matemaattisia lausekkeita sekä ratkaista perusyhtälöitä ja lineaarisia yhtälöpareja
  • osaa tasogeometriaa, vektorit tasossa sekä trigonometrian perusteet

Sisältö:

  • Prosentit, 1. ja 2. asteen yhtälöt, yhtälöparit: sanallisia tehtäviä
  • Trigonometrian perusteet (suorakulmainen kolmio, vinokulmainen kolmio ja yksikköympyrä)
  • Tasogeometriaa
  • Tason vektorit

Prerequisites

Johdatus matematiikkaan tai vastaavat tiedot lausekkeen käsittelystä, yksikönmuunnoksista ja yhtälöistä sekä yhtälöpareista.

Assessment criteria

1-5

Course way of working and time table

Itsenäisesti suoritettava verkkokurssi LABin Moodlessa.

Automaattisesti tarkistettavista harjoitustehtävistä saa pisteitä kurssin suorittamiseksi. Pelkillä tehtävillä voi läpäistä kurssin, mutta korkeammat arvosanat edellyttävät soveltavaan kokeeseen osallistumista.

Course enrolment info

Tutkinto- tai polkuopiskelija: Tämä on Hop On -kurssi.  Saat aloitusohjeet heti ilmoittautumisen jälkeen ja voit suorittaa kurssin oman aikataulun mukaan. Huomio, että välillä 19.6. – 7.8.2023 opiskelijoita ei siirretä rekisteriin eikä opettaja ole antamassa arviointia. Arvioinnit siis vasta 7.8.2023 jälkeen.

Kirjoita opiskelijasähköpostiosoite ilmoittautumislomakkeelle, aloitusohjeet saat opiskelijasähköpostiin. Mikäli ohjeita ei kuulu, olet kirjoittanut sähköpostiosoitteen väärin. Tee uusi ilmoittautuminen ja varmista, että sähköpostiosoite on oikein kirjoitettu.