Fall
Course name Technology and digital solutions to support older people living at home
Course date 26.09.2022 - 11.12.2022
Institution LAB University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Sari Kokkonen, Anne Suikkanen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 12.09.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Technology and digital solutions to support older people living at home

26.09.2022 - 11.12.2022

Course description

Tavoitteet:

Opintojakson jälkeen opiskelija

  • osaa huomioida eettiseen päätöksentekoon, tietoturvaan ja lainsäädäntöön liittyvät tekijät ikääntyneelle asiakkaalle sopivien teknologisten ja digitaalisten ratkaisujen valinnassa ja käytössä
  • osaa määritellä ja osaa etsiä tietoa erilaisista kotona asuvan ikääntyneen asiakkaan selviytymistä tukevia teknologisia ja digitaalisia ratkaisuja
  • hallitsee ikääntyneen asiakkaan kotona asumista ja selviytymistä tukevan teknologian asiakaslähtöisen prosessin (tarpeenarvioinnista, suunnittelusta, käyttöönotosta, toteutuksesta ja arvioinnista)

Sisältö:

  • tietoturvaan, etikkaan ja lainsäädäntöön liittyvät kysymykset teknologian ja digitaalisten ratkaisujen käytössä
  • erilaisia ikääntyneen kotiin sopivia teknologisia ja digitaalisia ratkaisuja
  • asiakaslähtöinen teknologian valintaprosessi (tarpeen arviointi, suunnittelu, käyttöönotto, toteutus ja arviointi)

Assessment criteria

Hyväksytty/hylätty

Course way of working and time table

Verkkokurssin suoritusaika on 26.9. – 11.12.2022. Opintojaksoon ei liitty kalenteriin sidottuja tapaamisia.

Verkkokurssi sisältää 3 palautettavaa tehtävää ja kaksi pientä välikyselyä. Osiot ja niihin liittyvät tehtävät tulee suorittaa annetussa järjestyksessä ja seuraava osio avautuu, kun olet palauttanut edeltävän tehtävän tai muun suorituksen (esim. lukenut annetut materiaalit).

Course enrolment info

Tutkinto- tai polkuopiskelija:  ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa opiskelijasähköpostiosoitetta (tarkista, että osoite on oikein kirjoitettu), näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä. Paikkoja yhteensä 200.

Avoin AMK: Ilmoittaudu maksulliseen koulutukseen Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Hinta 75 €. Hyväksymiskirje lähetetään viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä. Katso peruutusehdot ilmoittautumislomakkeesta.