Spring
Course name Russian Word Processing
Course date 01.03.2023 - 30.05.2023
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Languages and Communication HUB
Teacher Riitta Hyttinen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 12.02.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Russian Word Processing

01.03.2023 - 30.05.2023

Course description

Osaamistavoitteet

  • Opit käyttämään kyrillistä näppäimistöä ja osaat laatia lyhyitä perusviestejä tekstinkäsittelyohjelmaa ja apuvälineitä käyttäen
  • Tutustut venäjänkielisiin www-palveluihin ja opit hakemaan tietoa venäjänkielisiltä Internet-sivuilta

Sisältö

Opettajan kanssa sovittavan alkukeskustelun jälkeen jatkat työskentelemällä itsenäisesti verkkomateriaalin parissa. Opintojaksoon sisältyy näppäilyharjoituksia, kielen harjoittelua Internetin avulla (sanakirjat, rakenneharjoitukset) sekä lyhyiden perusviestien laatimista (onnitteluviesti, kutsu, vierailuohjelma, saate- ja kiitoskirje, ilmoitus, CV, esittelykirje, matkaohjelma).

Prerequisites

Tämä opintojakso sopii sinulle, jos olet suorittanut vähintään 15 op venäjää vieraana kielenä tai lukion venäjän opinnot tai olet muualla hankkinut vastaavan kielitaidon.

Opintojakso sopii myös sellaisille venäjää kotikielenään puhuville opiskelijoille, joiden kirjallinen kielitaito kaipaa kohennusta.

Assessment criteria

Arviointiasteikko

Hyväksytty-täydennettävä-hylätty.

Course way of working and time table

Alkuinfo opettajan kanssa (yksi tunti), ohjattua etätyötä ja itsenäistä työskentelyä yhteensä noin 80 tuntia, palautekeskustelu tai kirjallinen palaute (yksi tunti).

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

 

Course info

Oppimateriaali Opettajan laatima ja kokoama materiaali Moodle-oppimisympäristössä.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.