Fall
Course name The future of the industrial circular economy
Course date 28.09.2022 - 30.11.2022
Institution Lapland University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher Katri Hendriksson
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

The future of the industrial circular economy

28.09.2022 - 30.11.2022

Course description

Tavoitteet:

Tällä opintojaksolla opiskelija perehtyy teollisen kiertotalouden käsitteisiin, nykytilaan, sekä kiertotalouteen liittyviin ohjauskeinoihin annettujen materiaalien kautta. Lisäksi opiskelija syventää osaamistaan vaihtoehtoisesti joko terästeollisuuden / metsä- ja paperiteollisuuden / kaivosteollisuuden ajankohtaisiin kiertotalousteemoihin. Opiskelija valitsee edellä mainituista yhden teollisuusalan ja sieltä kaksi toimijaesimerkkiä, joiden kautta hän perehtyy kiertotalouden perusperiaatteisiin (teollisuuden prosessit, syntyvät sivuvirrat, tms.), kiertotalouden taloudellisiin ja ympäristövaikutuksiin sekä kiertotalouden tulevaisuuden visioihin valitulla teollisuuden alalla.

Sisältö:

  • Teollisen kiertotalouden käsitteet
  • nykytila kiertotalouden kannalta
  •  kiertotalouden ohjauskeinot (EU, valtio, Sitra)

Valitaan yksi teollisuuden osa-alue: terästeollisuus, metsä/paperiteollisuus, kaivosteollisuus

  • prosessien perusperiaatteet: kiertotalous valitussa teollisuudessa ja valituilla toimijoilla, esimerkiksi syntyvät sivuvirrat
  • taloudelliset ja ympäristövaikutukset kiertotalouden kannalta
  • mihin ko. teollisuuden kiertotalous on menossa, tulevaisuuden visiot
  • taloudelliset ja ympäristövaikutukset kiertotalouden kannalta
  • mihin ko. teollisuuden kiertotalous on menossa, tulevaisuuden visiot

Prerequisites

Edeltävyysehtona on, että opiskelijalla on hankittuna perustiedot kiertotalouteen liittyvistä asioista ennen tämän opintojakson aloittamista. BIO2OJ Kiertotalouden perusteet tai muut vastaavat kiertotalouden opinnot.

Assessment criteria

Arviointiasteikko 1-5 (hylätty arvosana 0) Kokonaisarvosana: 40 % tentti, 60% oppimispäiväkirjat (oppimispäiväkirjoja tehdään kaksi kappaletta, molempien osuus on 30% opintojakson kokonaisarvosanasta). Palauttamaton oppimispäiväkirja arvioidaan arvosanalla 0 ja alentaa siten opintojakson kokonaisarvosanaa. Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää tentin lisäksi vähintään yhden oppimispäiväkirjan palauttamisen.

Course way of working and time table

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti opiskellen. Opintojakson suoritus on jaettu kolmeen osakokonaisuuteen, jotka suoritetaan seuraavassa aikajärjestyksessä: 1. vaihe (28.9.-12.10.2022): moodletentti 2. vaihe (28.9.-26.10.2022): oppimispäiväkirja (kiertotalous valitussa teollisuudessa) 3. vaihe (26.10.-30.11.2022): oppimispäiväkirja (taloudelliset, ympäristövaikutukset sekä kiertotalouden tulevaisuus valituilla toimijoilla)

Course additional info

Opintojakson tenttimateriaali jaetaan moodlessa. Oppimispäiväkirjoihin tarjotaan pohjustavaa materiaalia moodlessa, joiden lisäksi opiskelija hakee valitsemaansa aihepiiriin / toimijoihin liittyvää lähdekirjallisuutta. Moodlealustan tarkemmat tiedot jaetaan opintojaksolle ilmoittautuneille.

Course enrolment info

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen. Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan linkistä ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi