Non-stop
Course name The ABCs of health skills (nonstop start)
Course date 06.06.2023 - 19.12.2023
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Xamkin lehtori
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.06.2023 - 17.09.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

The ABCs of health skills (nonstop start)

06.06.2023 - 19.12.2023

Course description

Tavoitteet:

Koulutuksen päätyttyä opiskelija:

 • tietää keskeisimpien kansantautien ja yleisimpien tartuntatautien merkityksen yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta
 • tunnistaa ja ymmärtää terveyden edistämisen ja sairauksien ennaltaehkäisyn periaatteet ja käytänteet
 • on perehtynyt terveyden edistämisen tutkimustietoon sekä osaa ja ymmärtää hyödyntää tutkimustietoa sairauksien ennaltaehkäisemisessä ja itsehoidossa
 • osaa hyödyntää terveysosaamistaan ja ymmärtää työ- ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä sekä osaa arvioida niiden toteutumista ja merkitystä yksilön ja ympäristön näkökulmasta
 • osaa hankkia, käyttää ja arvioida terveyttä ja sairauksia koskevaa tietoa sekä pohtia median ja teknologian merkitystä terveyden ylläpitämisessä ja itsehoidossa
 • ymmärtää oman toiminnan merkityksen terveyden ylläpitämiseksi ja sairauksien ennaltaehkäisemiksi
 • osaa soveltaa itsehoitoon liittyviä toimintamalleja ja toimintatapoja

Sisältö:

 • suomalaisten keskeisimmät kansansairaudet ja tartuntataudit fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toiminta- ja työkyky, terveyttä edistävä liikunta, ravinto ja painonhallinta, uni ja lepo sekä mielen hyvinvointi
 • terveystottumuksia ja -ongelmia selittäviä keskeisiä biologisia, psykologisia ja kulttuurisia ilmiöitä sekä toimintamalleja
 • terveyteen ja sairauteen liittyvät syy-seuraussuhteet ja niiden merkitys hyvinvoinnissa
 • omasta terveydestä huolehtiminen ja muut itsehoitovalmiudet
 • riippuvuuden eri muodot ja niiden ennaltaehkäisy (tupakka, alkoholi ja huumeet, peli- ja nettiriippuvuus)
 • terveysteknologia terveyden ylläpitämisessä, edistämisessä ja itsehoidossa

Prerequisites

Ei edeltävyysehtoja.

Assessment criteria

Arviointiasteikko:

Hyväksytty-Hylätty

Course way of working and time table

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-oppimisverkkoalustalla. Tämä on itsenäisesti verkossa suoritettava opintojakso, jossa opiskelijana voit rytmittää omaa oppimistasi ja opiskeluasi Learn-alustalla annettujen määräaikojen puitteissa.

Opintojakso sisältää lyhyitä verkkoluentoja, keskustelutehtäviä, tietotestejä ja kokoavan lopputestin verkkoympäristössä. Voit suorittaa opintojakson täysin omaan tahtiin. Opintojakso ei sisällä ryhmätöitä, eikä tiettyihin kellonaikoihin sidottuja verkkoluentoja.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Course additional info

Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta.

Course enrolment info

Peruminen:

Ilmoita perumisesta meille mahdollisimman pian sähköpostitse osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

Kutsu koulutukseen:

Tiedotamme koulutuksesta sähköpostitse ennen koulutuksen alkua. Huomioithan, että kutsu koulutukseen voi päätyä roskapostiin!