Non-stop
Course name Health literacy and digital health literacy in health promotion
Course date 08.01.2024 - 31.05.2024
Institution Seinäjoki University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Merja Hoffrén-Mikkola, Kaija Nissinen, Mari Salminen-Tuomaala, Katri Turunen ja Katja Valkama
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 20.11.2023 - 30.04.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Health literacy and digital health literacy in health promotion

08.01.2024 - 31.05.2024

Course description

Tavoitteena, että opiskelija osaa:

 • määritellä terveyden lukutaitoon keskeisesti liittyvät käsitteet
 • selittää, mitkä (makro- ja mikrotason) tekijät ovat yhteydessä terveyden lukutaitoon ja digitaaliseen terveyden lukutaitoon
 • selittää, kuinka terveyden lukutaito vaikuttaa yksilön kykyyn edistää omaa terveyttä ja hyvinvointiaan
 • selittää, miten terveyden lukutaito kytkeytyy omahoitoon ja itsehoitoon sekä hoitomotivaatioon
 • tunnistaa erilaisia terveyden lukutaidon ja digitaalisen terveyden lukutaidon mittareita
 • tunnistaa taustatekijöiden merkitystä terveyden lukutaidolle
 • arvioida yhteiskunnallisten ja terveyspoliittisten päätösten vaikutusta hyvinvointiin terveyden lukutaidon ja digitaalisen terveyden lukutaidon kautta
 • tunnistaa terveyden lukutaitoon liittyviä eettisiä kysymyksiä

Sisältö:

 • käsitemäärittelyt: lukutaito, digitaalinen lukutaito, terveyden lukutaito, digitaalinen terveyden lukutaito
 • terveyden lukutaito ja digitaalinen terveyden lukutaito terveyden voimavarana
 • terveyden lukutaito kliinisestä ja kansanterveysnäkökulmasta
 • terveyden lukutaito omahoidon/itsehoidon tukena
 • terveyden lukutaito eri väestöryhmissä (ikä, sosioekonomiset tekijät, monikulttuurisuus)
 • terveyden lukutaito ja elämänlaatu
 • terveyden lukutaito ja terveyspalvelu/hyvinvointi/sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä
 • terveyden lukutaito ja terveyspoliittiset ratkaisut
 • digitaalisuus (eHealth literacy/digital health literacy)terveyden lukutaidon ja digitaalisen terveyden lukutaidon mittarit
 • terveyden lukutaito ja eettiset kysymykset
 • terveyden lukutaito vs. internetin ei-näyttöön perustuvat populaarilähteet

Prerequisites

AMK-tutkinto

Assessment criteria

Hyväksytty/Hylätty. Arviointi joka kuukauden ensimmäinen arkipäivä.

Course way of working and time table

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa Moodle-oppimisympäristössä. Ohjaaminen ja palautteen anto tapahtuu verkko-oppimisympäristössä. Opiskelu koostuu itsenäisestä aikaan- ja paikkaan sitomattomasta opiskelusta ja oppimistehtävistä verkossa. Yhdessä oppimista edistetään verkkokeskusteluilla.

Course info

Tietokone ja verkkoyhteys.

Course additional info

Opintojaksoon sisältyy englanninkielistä materiaalia.

Course enrolment info

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 20.11.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 20.11.2023 tämän sivun yläosassa.

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 20th November at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).