Fall
Course name Quality Management in Healthcare
Course date 19.09.2022 - 11.11.2022
Institution Lapland University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Sinikka Johansson
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Quality Management in Healthcare

19.09.2022 - 11.11.2022

Course description

Kuvaus

Laadunhallinta on toiminnan johtamista, suunnittelua, arviointia ja parantamista asetettujen laatutavoitteiden saavuttamiseksi. Kurssin aikana lisäät osaamistasi suomalaisen terveydenhuollon laadusta ja laadunhallinnasta, LEAN menetelmästä ja muutosjohtamisen hallinnasta. Lisäksi kartutat osaamistasi lainsäädännön ohjaavuudesta terveydenhuollon laadunhallinnassa ja tietämyksesi lisääntyy laadunhallinnan keskeisistä käsitteistä ja laatusuosituksista, laadunhallinnan merkityksestä, toteutuksesta sekä arvioinnista. Kykenet soveltamaan laadunhallintaa osana eri erikoisalojen potilaiden hoitopolkua omasta ja organisaation näkökulmista.

Osaamistavoitteet

  • Ymmärtää terveydenhuolto-organisaation laadunhallintaan liittyvät kansalliset laatusuositukset/-vaatimukset sekä lainsäädännön ja keskeisimmät laatutyön menetelmät ja käsitteet
  • Osaa arvioida hoitotyön laatua kehittääkseen asiakkaan/potilaan hoitoa sekä omaa työskentelyään ja ymmärtää oman toimintansa vaikutuksen organisaation laatuun.
Sisältö
  • Suomalaisen terveydenhuollon laatu ja sen hallintamenetelmät
  • Terveydenhuollon laadunhallintaa ohjaavat lait ja suositukset
  • Laadunhallinnan keskeiset käsitteet ja laatusuositukset
  • Laadunhallinnan merkitys ja menetelmät; toteutus sekä arviointi
  • Laadunhallinta osana eri erikoisalojen potilaiden hoitopolkua omasta ja organisaation näkökulmista

Assessment criteria

H-5

Course way of working and time table

Itsenäiset tehtävät ja pari-/ryhmätehtävä verkkotyöskentelynä Moodle-oppimisympäristössä

Info 19.9. 2022 klo 10.00 – 11.00 Ohjaus 3.10. 2022 klo 10-11 Itsenäinen työskentely 19.9. -11.11. 2022 Ryhmätyöskentely 19.9. -11.11. 2022 Palaute tehtävästä viimeistään 25.11. 2022

 

Course enrolment info

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi