Spring
Course name Health Care in Normal and Disturbed Situations
Course date 10.01.2023 - 31.07.2023
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Jaana Pantsari
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 01.06.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Health Care in Normal and Disturbed Situations

10.01.2023 - 31.07.2023

Course description

Osaamistavoitteet

  • Perehdyt suomalaisen terveydenhuollon toimintaan normaalioloissa, normaaliolojen häiriötilanteissa sekä poikkeusoloissa
  • Ymmärrät viranomaisyhteistyön merkityksen erilaisissa tilanteissa
  • Ymmärrät valmiussuunnittelun tärkeyden

Sisältö

  • Terveydenhuolto ja viranomaisyhteistyö normaalioloissa: suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä, viranomaisyhteistyö, riskienhallinta, varautuminen ja eri viranomaisten toimintavalmius
  • Terveydenhuollon toiminta normaaliolojen häiriötilanteissa: suuronnettomuus maalla ja merellä (sisältää triagen ja erilaiset onnettomuustilanteet), terveysturvallisuuden häiriöt, tietoyhteiskunnan häiriöt, yhteiskunnan päivittäistoiminnan häiriöt, muut yhteiskuntajärjestystä horjuttavat häiriöt
  • Terveydenhuollon toiminta poikkeusoloissa: poikkeusolot ja siihen vaikuttavat lait

Assessment criteria

Arviointi hyväksytty/hylätty

Course way of working and time table

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan. Ohjattu eteneminen verkkokurssilla, hyväksytysti suoritettu loppukoe verkossa. Itseopiskelua 54 h.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.