Fall
Course name Online health and social customer guidance, basic course
Course date 01.08.2021 - 30.11.2011
Institution Metropolia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 1 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Leena Hinkkanen
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.08.2021 - 21.11.2021
Implementation plan
Enrol

Online health and social customer guidance, basic course

01.08.2021 - 30.11.2011

Course description

Tavoitteet:

Opiskelija:

 • tietää, miten pystyy itse vaikuttamaan verkkovuorovaikutuksen onnistumiseen
 • saa valmiuksia suunnitella verkkovuorovaikutustilanteita
 • osaa toimia oman alasi tyypillisissä viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
 • osaa hyödyntää erilaisia sovelluksia verkkovuorovaikutuksessa esim. chat, zoom
 • osaa käyttää sosiaalisen median ympäristöjä ammatilliseen vuorovaikutukseen
 • osaa arvioida sosiaalisen median sovellusten käyttöä verkkovuorovaikutuksessa
 • ymmärtää tietosuojan merkityksen verkkovuorovaikutustilanteessa

Sisältö:

 • Verkkovuorovaikutuksen ominaisuudet
 • Verkkovuorovaikutukseen vaikuttavat tekijät
 • Onnistuneen verkkovuorovaikutustilanteen suunnittelu
 • Erilaisten sovellusten hyödyntäminen verkkovuorovaikutuksessa
 • Nettietiketti verkossa
 • Oman verkko-ohjauksen suunnittelu

Assessment criteria

Hyväksytty/hylätty

Course way of working and time table

MOOC suoritetaan itseopiskeluna verkko-oppimisympäristössä ajasta ja paikasta riippumatta.