Fall
Course name Online health and social customer guidance, advanced course
Course date 01.08.2021 - 30.11.2021
Institution Metropolia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 1 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Leena Hinkkanen
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.08.2021 - 21.11.2021
Implementation plan
Enrol

Online health and social customer guidance, advanced course

01.08.2021 - 30.11.2021

Course description

Tavoitteet:

Opiskelija

 • osaa selittää verkko-ohjausprosessin etenemisen vaiheet.
 • osaa arvioida asiakkaan verkko-ohjaustarpeen ja tietoteknisen osaamisen
 • osaa valita asiakkaalle sopivan verkko-ohjausmenetelmän
 • osaa arvioida, millaiset ohjauksen sisällölle asetetut tavoitteet edistävät verkko-ohjausta
 • osaa suunnitella tavoitteet yhteistyössä asiakkaan kanssa
 • osaa tuottaa laadukasta ja asiakaslähtöistä verkko-ohjausmateriaalia
 • osaa toteuttaa asiakaslähtöisen verkko-ohjaustilanteen
 • osaa arvioida verkko-ohjauksen onnistumista

Sisältö:

 • Johdatus verkko-ohjaamiseen
 • Verkko-ohjaustarpeen arviointi
 • Verkko-ohjauksen suunnittelu
 • Verkko-ohjauksen toteutus
 • Verkko-ohjauksen arviointi

Assessment criteria

Hyväksytty/hylätty

Course way of working and time table

MOOC suoritetaan itseopiskeluna verkko-oppimisympäristössä ajasta ja paikasta riippumatta.