Non-stop
Course name Test your English skills (nonstop start)
Course date 22.11.2022 - 31.12.2023
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Languages and Communication HUB
Teacher Xamkin lehtori
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 14.11.2022 - 29.10.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Test your English skills (nonstop start)

22.11.2022 - 31.12.2023

Course description

Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on käsitys itsestään kielenoppijana sekä omasta osaamistasostaan seuraavilla osa-alueilla:

 • englannin peruskielioppi
 • kuullun ymmärtäminen
 • luetun ymmärtäminen
 • ääntäminen
 • sanavarasto

Sisältö:

Opintojakson sisältö koostuu seuraavista aiheista:

 • minä kielenoppijana
 • englannin peruskielioppi
 • kuullun ymmärtäminen
 • luetun ymmärtäminen
 • ääntäminen
 • sanavarasto

Prerequisites

Ei edeltävyysehtoja.

Tämä opintojakso soveltuu kaikille työelämän tai opintojen tarpeisiin englantia opiskeleville sekä kielenopiskelua harrastaville. Suosittelemme opintojaksoa erityisesti sellaisille opiskelijoille, jotka haluavat:
 • aloittaa englannin kielen opinnot tauon jälkeen ja selvittää, millä tasolla oma lähtöosaaminen on.
 • testata englannin kielen osaamisensa opiskelemalla joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta verkko-oppimisympäristössä.
 • vahvistaa yleisiä kielenoppimistaitoja.
 • saada vinkkejä tehokkaaseen oppimiseen.

Assessment criteria

Arviointiasteikko:

Hyväksytty / Hylätty

Course way of working and time table

Toteutus:

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla verkkomateriaalia hyödyntäen. Voit suorittaa opintojakson täysin omaan tahtiin. Opintojakso ei sisällä ryhmätöitä, eikä tiettyihin kellonaikoihin sidottuja verkkoluentoja.

2 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 54 tunnin opiskelijan työmäärää.

Course additional info

Tämä on nonstop-aloituksella alkava opintojakso, jossa opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Koulutuksen suoritusaika on kaksi (2) kuukautta.

Course enrolment info

Peruminen:

Ilmoita perumisesta meille mahdollisimman pian sähköpostitse osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

Kutsu koulutukseen:

Tiedotamme koulutuksesta sähköpostitse ennen koulutuksen alkua. Huomioithan, että kutsu koulutukseen voi päätyä roskapostiin!