Summer
Course name Information Management in Social, Health and Employment Services
Course date 22.05.2023 - 31.07.2023
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Tiina Soininen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 07.05.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Information Management in Social, Health and Employment Services

22.05.2023 - 31.07.2023

Course description

Osaamistavoitteet

  • Tiedät, mitä tiedolla johtaminen tarkoittaa ja ymmärrät kirjaamisen osuuden tietojohtamisen rakenteessa
  • Osaat hyödyntää Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen sekä Tilastokeskuksen avoimia datoja ja erilaisia mittaristoja oman työsi ja organisaatiosi tiedolla johtamisen tarpeisiin
  • Ymmärrät tiedon ja datan merkityksen palvelunlaadun kehittämisessä ruohonjuuritasolla sekä laajemmassa kuvassa
  • Pystyt analysoimaan ja luomaan uutta tietoa hyvinvointidatan avulla

Sisältö

Työskenteletkö sote-alalla tai työllisyyspalveluissa ja kirjaat päivittäin asiakasrekistereihin tietoja? Kiinnostaako sinua kirjaamisen parempi hyödyntäminen? Haluatko oppia ymmärtämään, kuinka omassa organisaatiossasi tiedolla johtaminen toimii ja kuinka voisit hyödyntää sitä omassa työssäsi?

Opintojakso on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille. Opintojakso palvelee käytännön työntekijöiden työskentelyä sekä päällikkö- ja johtotason henkilöitä tiedolla johtamisen hyödyntämisessä.

Prerequisites

Kurssilla on hyvä olla Excelin peruskäyttöosaaminen pohjatietona. Kurssin kuluessa kuitenkin harjoitellaan Excelin hyödyntämistä mm. avoimen datan käsittelyssä ja visualisointien luomisessa.

Assessment criteria

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit

Kurssi suoritetaan tekemällä THL:n tai Tilastokeskuksen avoimen datan tietoon perustuva tutkielma, jota voi hyödyntää tiedolla johtamisen tukena omassa työssään tai organisaatiossa. Tehtävä toteutetaan kirjoittamalla 10 sivun pituinen essee opiskelijan itse valitsemasta aihepiiristä.

Course way of working and time table

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

  • Luennot noin 10 tuntia. Harjoitustehtävät noin 15 tuntia. Kirjallisuus noin 3 tuntia. Tutkielma noin 26 tuntia.
  • Opinnoissa tehdään harjoitustehtäviä (5 kpl) Excelillä liittyen avoimen datan hyödyntämiseen.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.