Fall
Course name Introduction to Business Information and to Construction of BI Systems
Course date 23.09.2022 - 31.12.2022
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Teacher Tiina Soininen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 04.09.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Introduction to Business Information and to Construction of BI Systems

23.09.2022 - 31.12.2022

Course description

Osaamistavoitteet

 • Ymmärrät, miten tiedolla johtaminen liittyy organisaation strategiaan ja tavoitteiden saavuttamiseen
 • Ymmärrät, miten tietoa voidaan hyödyntää organisaatiossa eri tavoin
 • Tunnet tietojohtamisen keskeiset käsitteet ja mallit, joiden avulla voidaan kuvata ja ymmärtää tiedon eri muotoja
 • Osaat arvioida, kuinka suuresta määrästä dataa luodaan organisaatiolle lisäarvoa tuottavaa tietoa
 • Osaat liike- ja muun toimintatiedon perus analysoinnin ja visualisoinnin
 • Osaat tuottaa päätöksenteon ja johtamisen kannalta hyödyllistä tietoa käyttäen sopivaa analysointi- ja visualisointityökalua
 • Osaat tulkita oman yksikkösi tietoja ja käyttää niitä oman johtamisesi apuna
 • Osaat kommunikoida analyysitietoja ja -tuloksia tuotannon tekijöille omassa organisaatiossasi
 • Analysoidun tiedon hyödyntäminen organisaation konkreettisessa toiminnassa

Sisältö

 • Mitä tieto on ja minkälaista tietoa organisaatioissa on hyödynnettävissä?
 • Miten em. tieto kiinnittyy organisaation toimintaan ja johtamiseen?
 • Tietojohtamisen ja tiedolla johtamisen käsitteet
 • Opiskelijan oman toimintaympäristön tietolähteet ja tietojärjestelmät (Jos näitä ei ole, kurssilla annetaan soveltuvia tietolähteitä)
 • BI (Business Information) -tiedon tuottamisen perusteet
 • Tiedon visualisoinnin perusteet (Power BI-ohjelmistolla)

Prerequisites

Edeltävä osaaminen

Microsoft Excel -ohjelmiston perusteet (tai muun tilastolaskennan ohjelmiston perusteet)

Assessment criteria

Arviointiasteikko H-5

Course way of working and time table

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.