Non-stop
Course name Basics of knowledge-based management
Course date 01.02.2023 - 08.12.2023
Institution LAB University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Annamaija Id-Korhonen
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 08.11.2023
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Basics of knowledge-based management

01.02.2023 - 08.12.2023

Course description

Tavoitteet: Opiskelija osaa

  • määritellä mitä tiedolla johtaminen tarkoittaa
  • määritellä tiedolla johtamisen lähikäsitteitä
  • kuvata miten erilaista tietoa käytetään päätöksenteon tukena sosiaali- ja terveydenhuollossa
  • kuvata sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan roolin tiedon tuottajana, käyttäjänä ja hyödyntäjänä

Sisältö:

Sote-alan tiedolla johtamisen perusteet

  • Tiedolla johtamisen ja sen lähikäsitteiden määrittely
  • Tiedon nelivaiheinen arvoketju
  • Erilainen tieto päätöksenteossa
  • Hiljainen tieto
  • Tiedon hyödyntäminen – moniammatillinen näkökulma

 

Assessment criteria

Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

Opintojakso on MOOC toteutus, eli se on opiskeltavissa itsenäisesti aikaan ja paikkaan sitomatta. Opintojakso on avoinna 1.2.-8.12.2023. Verkkotentti, opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää hyväksyttyä tenttisuoritusta.

Course additional info

Opinto soveltuu sote-alan AMK-tutkinnon loppuvaiheen opiskelijoille, sekä erikoistumisopiskelijoille.

Course enrolment info

Tutkinto- tai polkuopiskelija: ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Saat heti ilmoittatumisen jälkeen automaattisesti aloitusohjeet. Säilytä ohjeet, muita ohjeita ei enää tule. Huomioi, että kurssi alkaa vasta 1.2.2023. Mikäli et saa ohjeita, sposti on virheellinen. Älä tee tuplailmoittautumista, vaan ota yhteys campusonline@lab.fi.