Fall
Course name Principles of Knowledge Management
Course date 18.09.2023 - 08.12.2023
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Tiina Soininen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.06.2023 - 10.09.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Principles of Knowledge Management

18.09.2023 - 08.12.2023

Course description

Osaamistavoitteet

 • Ymmärrät, miten tiedolla johtaminen liittyy organisaation strategiaan ja tavoitteiden saavuttamiseen
 • Tunnet tietojohtamisen keskeiset käsitteet ja mallit, joiden avulla voidaan kuvata ja ymmärtää tiedon eri muotoja
 • Osaat arvioida, kuinka suuresta määrästä dataa luodaan organisaatiolle lisäarvoa tuottavaa tietoa
 • Osaat tulkita tietoja
 • Osaat kommunikoida analyysitietoja ja -tuloksia

Sisältö

 • Mitä systemaattinen tieto on? Tietovinoumat
 • Miten tieto kiinnittyy organisaation johtamiseen?
 • Tietotarpeesta tulkintaan
 • Tietojohtamisen ja tiedolla johtamisen käsitteet
 • Vastuullinen ja kestävä tietojohtaminen
 • Oman toimintaympäristön tietolähteet ja tietojärjestelmät
 • Mittaaminen ja mittariston kohdentaminen
 • Tilastolaskenta, AI, oppiva-analytiikka osana tiedolla johtamista
 • BI-tiedon (Business Information) käyttö, tulkinta ja hyödyntäminen
 • Tiedon kommunikointi

Assessment criteria

Arviointiasteikko H-5

Course way of working and time table

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Course info

Oppimateriaalina kurssilla ovat nauhoitetut luennot, kirjallisuus ja muu audiovisuaalinen materiaali.

Course additional info

Opinnot suoritetaan kirjoittamalla essee vapaavalintaisesti tiedolla johtamisen aihepiiriin kuuluvasta teemasta.

Course enrolment info

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.