Non-stop
Course name Basics of knowledge management
Course date 05.09.2022 - 14.06.2023
Institution Oulu University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Maisa Alajuuma
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 01.04.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Basics of knowledge management

05.09.2022 - 14.06.2023

Course description

Tavoitteet:

Opiskelija

  • osaa kuvata mitä tiedolla johtaminen tarkoittaa
  • osaa käyttää tiedolla johtamisen käsitteitä ja sen lähikäsitteitä tarkoituksenmukaisesti omassa työssäsi
  • ymmärtää tiedon muodostumisen arvoketju
  •  ymmärtää, minkälaista tietoa on olemassa päätöksenteon tukena sosiaali- ja terveydenhuollossa
  •  ymmärtää, miten erilaista tietoa käytetään päätöksenteon tukena sosiaali- ja terveydenhuollossa
  • osaa kuvata sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan roolin tiedon tuottajana, käyttäjänä ja hyödyntäjänä

Sisältö:

  • Tiedolla johtamisen käsitteet 1 op
  • Tieto päätöksenteossa 1 op
  • Asiakas tiedon käyttäjänä 1 op

Assessment criteria

Hyväksytty-hylätty

Course way of working and time table

MOOC opintokokonaisuus, joka suoritetaan itseopiskeluna verkko-oppimisympäristössä ajasta ja paikasta riippumatta.

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat lisätiedot ilmoittautumisen vahvistusviestissä.

Course enrolment info

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 15.8.2022 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (“Ilmoittaudu”). Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta (linkki “AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)