Non-stop
Course name Secondary use of information
Course date 28.08.2023 - 09.06.2024
Institution Oulu University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 1 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Maisa Alajuuma
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 22.08.2023 - 01.05.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Secondary use of information

28.08.2023 - 09.06.2024

Course description

Tavoitteet:

Opiskelija osaa:

  • selittää ja nimetä terveyttä ja hyvinvointia koskevan tiedon ensisijaisen ja toissijaisen käyttötarkoituksen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutapahtumassa sekä ymmärtää niiden välisen yhteyden.
  • tunnistaa asiakkaan ja ammattilaisen erilaiset roolit tiedon toisiokäytössä.
  • selittää sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatillisen tiedonvaihdon merkityksen palveluntarjoajien välillä.
  • selittää, kuinka sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen tiedonvaihto palveluntarjoajien välillä voi parantaa hoidon laatua ja potilasturvallisuutta.
  • tunnistaa ja arvioida tiedon toisiokäyttöön liittyviä eettisiä kysymyksiä.
  • tietää eri tapoja, joilla sosiaali- ja terveydenhuollossa palvelutapahtumassa syntyvää tietoa voidaan koota ja hyödyntää.

Sisältö:

  • Mitä tarkoittaa tiedon toissijainen käyttö sosiaali- ja terveydenhuollossa
  • Mitä ammattilaisen on tärkeä tietää tiedon toissijaisesta käytöstä
  • Mitä palveluita käyttävän on tärkeä tietää tiedon toissijaisesta käytöstä
  • Tiedon toissijaisen käytön eettisyys

Assessment criteria

Hyväksytty-hylätty.

Course way of working and time table

MOOC opintokokonaisuus, joka suoritetaan itseopiskeluna verkko-oppimisympäristössä ajasta ja paikasta riippumatta (opintojakso auki 28.8.2023-9.6.2024).

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat lisätiedot ilmoittautumisen vahvistusviestissä (tarkistathan tarvittaessa myös roskapostikansion).

Course enrolment info

Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (“Ilmoittaudu”). Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta (linkki “AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)