Fall
Course name Data Visualization
Course date 26.09.2022 - 12.12.2022
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Pekka Makkonen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 11.09.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Data Visualization

26.09.2022 - 12.12.2022

Course description

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittanut opiskelija

  • Ymmärtää tiedon visualisoinnin merkityksen ja tavoitteet
  • Osaa visualisoida erilaisia tietoaineistoja
  • Osaa muokata tietoaineistoja visualisoinnin tarpeisiin

Sisältö

  • Perehdy erilaisten tietoaineistojen visuaaliseen esittämiseen!
  • Opintojakson päätyökalu on Adobe Illustrator. Tämän lisäksi tietoa muokataan ja järjestellään taulukkolaskentaohjelmalla.

Prerequisites

Opintojaksolle osallistujalta edellytetään Illustratorin perustaitoja.

Assessment criteria

Saadakseen hyväksytyn arvosanan tulee jokainen jakson tehtävä suorittaa hyväksytysti. Yksittäisten tehtävien arviointiperusteet ovat tehtäväantojen yhteydessä. Yksittäiset tehtävät arvioidaan Hyväksytty/Täydennettävä/Hylätty -asteikolla. Täydennettävä tarkoittaa, että tehtävää on parannettava opettajan kommenttien perusteella.

Course way of working and time table

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Course info

Huom. Jaksoa varten tarvitset tietokoneen ja verkkoyhteyden sekä Illustrator-grafiikkaohjelman.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.