Summer
Course name Information retrieval in digital age
Course date 22.05.2023 - 31.08.2023
Institution Kajaani University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 1 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Riitta-Liisa Karjalainen
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 31.07.2023
Enrol
Course enrolment info

Information retrieval in digital age

22.05.2023 - 31.08.2023

Course description

Tiedon luotettavuuden arviointi on keskeinen osaamisvaatimus työtehtävissä. Tiedonlähteet monipuolistuvat jatkuvasti ja joukossa on myös valetietoa ja tekoälyn tuottamia tekstejä.

Tavoite:

Opiskelija osaa arvioida kriittisesti tiedonhakutuloksia ja lähteitä. Hän oppii tunnistamaan disinformaation eri muotoja ja saa välineitä oman informaatiokuplansa purkamiseen.

Assessment criteria

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty–täydennettävä–hylätty. Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää jokaisen oppimistehtävän palauttamista ja lopputestin hyväksyttyä suoritusta.

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.