Fall
Course name Databases
Course date 15.09.2022 - 30.11.2022
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher Xamk lehtori
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 28.08.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Databases

15.09.2022 - 30.11.2022

Course description

Tavoitteet: Tutustut relaatiotietokannan perusteisiin. Osaat luoda relaatiotietokannan ja lisätä tietokantaasi tauluja. Osaat lisätä, muokata ja poistaa tietoja taulusta. Ymmärrät mallintamisen tärkeyden ja osaat mallintaa tietokannan käyttäen ER-mallinnusta UML notaatiota käyttäen. Ymmärrät normalisoinnin vaikutukset ja osaat normalisoida tietokannan 3 NF tasoon asti. Sisältö: Käytät tässä opintojaksossa relaatiotietokantaa, SQL Server, ja sen graafista käyttöliittymää SQL Server Management Studio. Käyttöjärjestelmäympäristönä on Windows 10 – tämä ei kuitenkaan estä sinun omatoimista ja omaehtoista työskentelyä jossakin toisessa käyttöjärjestelmäympäristössä (sen installoinnista ja toimivuudesta otat täyden vastuun). Aluksi tutustut yksittäisen taulun käyttöön: sen luontiin, tiedon lisäämiseen, muuttamiseen ja poistamiseen. Tästä jatkat useamman taulun tietokantaan, viiteavaimen käyttöön ja skriptitiedostojen tekoon. Opit mallintamaan tietokantoja käyttäen Entity Relationship mallinnustekniikkaa. Kuvauskielenä käytät Unified Modeling Language syntaksia. Tietokantasi tulisi kestää laajennuksia, muutoksia ja poistoja (esim. jostakin taulusta jonkin sarakkeen poisto). Tästä syystä opettelet normalisoimaan tietokantasi systemaattisella menetelmällä normalisoimattomasta raakadatasta kolmanteen normalisoituun muotoon (3 NF) asti.

Assessment criteria

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty