Fall | Full
Course name Development of Information Security in Organisation
Course date 27.09.2023 - 06.12.2023
Institution Centria University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Centria-ammattikorkeakoulu / Averko tutoropettaja
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 14.08.2023 - 08.09.2023

Development of Information Security in Organisation

27.09.2023 - 06.12.2023

Course description

Opintojaksolla opitaan ymmärtämään tietoturvallisuuden merkitys sekä miten tietoturvallisuuden kehittämisprojekti toteutetaan.

Opintojaksolla perehdytään ensin tietoturvallisuuden teoriaan. Teoriaa hyödynnetään tietoturvallisuuden kehittämisprojektin toteuttamisessa. Kehitysprojektin toteuttaminen pohjautuu esitäytettyihin lomakkeisiin.

Opintojakso on jaettu kahteen osaan, tietoturvallisuusteoriaan ja kehittämisprojektiin. Kumpaankin osaan liittyy oma oppimateriaali ja harjoitustehtävät, joille on annettu palautusaikataulu. Opintojakson aikana opiskelija kommunikoi tutorinsa ja opiskelijatovereidensa kanssa.

Prerequisites

Opintojaksolle voivat osallistua kaikki tietoturvallisuudesta ja sen kehittämisestä kiinnostuneet.

Assessment criteria

Arviointi ja opiskelijan saama palaute on sekä laadullista että sanallista arviointia. Opintojakson arvioinnin perusteet ja muodot kuvataan opiskelijoille opintojakson perustiedoissa sekä opintojen alussa.

Hyväksyttyyn arvosanaan vaaditaan opintojakson molempien osien suorittaminen.

Arviointi perustuu jatkuvaan arviointiin.

Arviointiasteikko: Hyväksytty / hylätty

Course way of working and time table

Opintojaksolla käytetään muistisääntöjä ja rakenteellisia oppimismenetelmiä sekä generatiivisia oppimismenetelmiä.

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

3 opintopistettä vastaa 81 tuntia opiskelijan työtä.

Course info

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.