Non-stop
Course name Basics of Information Security
Course date 14.02.2020 - 31.12.2025
Institution Metropolia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 6 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher Virve Prami
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 14.02.2020 - 31.12.2024
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Basics of Information Security

14.02.2020 - 31.12.2025

Course description

Tavoitteet

 • Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvä käsitys tietoturvasta ja sen merkityksestä yritystoimintaan.
 • Hän tietää tietoturvaan liittyvät peruskäsitteet sekä ymmärtää periaatetasolla tärkeimpiä tietoturvamenetelmiä.
 • Hänellä on myös käsitys erilaisista salausmenetelmistä historiasta nykypäiviin.

Sisältö

 • tietoturvaan liittyvät peruskäsitteet
 • yrityksen tietoturvapolitiikka sekä -suunnitelma
 •  tietojärjestelmän uhat ja niihin liittyvät käsitteet
 • uhkien analysointi ja työkalut
 • ohjelmistojen turvallisuuskäyttöturvallisuus
  • työasemien standardointi
  • ohjelmien käyttöoikeudet
  • käyttäjien hallinta
 • palvelinturvallisuus
  • varmistusmenetelmät
  • vikasietoisuus
 • tunnistus ja todennusmenetelmät
 • tietoliikenteen tietoturvallisuus
 • perinteiset ja modernit salausmenetelmät
  • asymmetrinen ja symmetrinen salaus
  • salausavaimet
  • digitaalinen allekirjoitus

Prerequisites

 • Tietotekniikan perusteet
 • PC:n käyttöönotto

Assessment criteria

Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty periaatteella.

Suoritusmerkinnän saamiseksi opiskelijan tulee lukea kurssin teoria osuus sekä suorittaa lopputentti hvyäksytysti.

Course way of working and time table

Kurssi on 100% itsenäisesti suoritettava kurssi eikä sen suorittamisaikaa ole rajattu.

Kurssin suoritustahti ja aikataulutus riippuvat täysin opiskelijasta itsestään.

Course additional info

Kurssille voi ilmoittautua ympäri vuoden 24/7 ja kaikki halukkaat pääsevät suorittamaan sen.

Course enrolment info

 • Kurssilla ei ole kurssikiintiötä joten kaikki halukkaat pääsevät suorittamaan sen.
 • Kurssi on 100% netin kautta itsenäisesti suoritettava kurssi.
 • Kurssin suorittamisen voi aloittaa heti ilmoittautumisen jälkeen itselle sopivana ajankohtana.
 • Kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin.
 • Kurssisuorituksia kirjataan sitä mukaan kun opiskelijat saavat suorituksensa tehtyä.