Summer
Course name Statistical Methods
Course date 01.06.2023 - 31.07.2023
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher Jani Kangas
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 14.05.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Statistical Methods

01.06.2023 - 31.07.2023

Course description

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

  • määrittää tilastolliset tunnusluvut
  • luokittella tilastollista aineistoa
  • kuvata graafisesti tilastollista aineistoa
  • tutkia muuttujien välisiä riippuvuuksia- suorittaa yksinkertaisia tilastollisia testejä

Keskeinen sisältö

  • taulukointi
  • graafinen esittäminen
  • tunnusluvut
  • korrelaatio
  • normaalijakauma
  • testaus

Course way of working and time table

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Course info

Kirjallisuus Tilastotieteen perusteet, Leila Karjalainen, ensimmäinen tai toinen painos http://www.pii-kirjat.fi/tilastotiede.html

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.