Fall
Course name ERP 1
Course date 19.08.2024 - 11.10.2024
Institution HAAGA-HELIA University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Jarmo Harmonen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 10.06.2024 - 09.08.2024
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

ERP 1

19.08.2024 - 11.10.2024

Course description

Tällä kurssilla pääset tutustumaan liiketoimintaprosesseihin maailman käytetyimpien toiminnanohjausjärjestelmien avulla (SAP, Microsoft Dynamics). Toiminnanohjausjärjestelmät ovat keskeisessä roolissa sekä suurten että pienempienkin yritysten liiketoiminnassa. Kurssin suoritettuasi osaat käyttää järjestelmää tilausten, toimitusten, laskujen, varaston ja kirjanpidon hallinnassa.

Tämän opintojakson suorittanut tai vastaavan osaamisen hankkinut opiskelija:

  • ymmärtää toiminnanohjausjärjestelmän toimintaperiaatteen ja yrityksen keskeiset liiketoimintaprosessit
  • osaa käyttää järjestelmää yrityksen keskeisissä liiketoimintaprosesseissa

Sisältö

Liiketoimintaprosesseihin tutustuminen toiminnanohjausjärjestelmän avulla. Kurssilla käytetään SAP S/4 HANA ja Microsoft Dynamics– ERP järjestelmää.

Liiketoimintaprosessit käytännön harjoituksien avulla: myynti, osto, tuotannonsuunnittelu, taloushallinto.

Prerequisites

Ei edeltävyysehtoja.

Assessment criteria

Arviointikriteeri – arvosana 1

Opiskelijalla on vähän käytännön osaamista keskeisten prosessien läpiviennistä toiminnanohjausjärjestelmässä.

Arviointikriteeri – arvosana 3

Opiskelijalla on hyvä käytännön osaaminen keskeisten prosessien läpiviennistä toiminnanohjausjärjestelmässä.

Arviointikriteeri – arvosana 5

Opiskelijalla on erinomainen käytännön osaaminen keskeisten prosessien läpiviennistä toiminnanohjausjärjestelmässä.

Course way of working and time table

Virtuaalikurssi.

Course info

Oppimateriaali

Magal, S. & Word, J. 2011. Integrated Business Processes with ERP Systems. John Wiley & Sons.

Course enrolment info

Mikäli opintojaksoa ei löydy ilmoittautumisaikana valikosta, on se jo täynnä.

Haaga-Helian tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksolle (COR004AS2A) Pepin kautta Haaga-Helian ilmoittautumisaikana.