Fall
Course name Ability to Function with Memory Impairment
Course date 18.09.2023 - 10.12.2023
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Jonna Puustinen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.06.2023 - 10.09.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Ability to Function with Memory Impairment

18.09.2023 - 10.12.2023

Course description

Osaamistavoitteet

  • Osaat erotella erilaisia muistisairauksia ja muistihäiriöitä
  • Pystyt selittämään erilaisia muistisairauden oireita sekä normaalin ja epänormaalin eroja
  • Osaat perustella muistisairauksien varhaisen tunnistaminen merkitystä ja erilaisia hoidon linjauksia sekä tunnet periaatteet lääkehoidosta ja lääkkeettömistä hoitomuodoista
  • Löydät ratkaisuja muistisairauksien puheeksiottamiseen
  • Pystyt perustelemaan muistisairaan ja hänen läheisen kohtaamisen tärkeyttä
  • Pystyt soveltamaan osaamistasi muistisairaan muuttuneen käyttäytymisen tulkitsemisessa
  • Ymmärrät muistisairauksien vaikutuksia kognitiiviseen, sosiaaliseen, fyysiseen ja psyykkiseen toimintakykyyn

Sisältö

  • Muistihäiriöt, muistisairaudet ja niiden kohtaaminen
  • Muistisairauden toteaminen ja lääketieteellisen hoidon perusteita
  • Muistisairauksien vaikutus toimintakykyyn

Assessment criteria

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit Itsearviointi ja verkkotestit

Course way of working and time table

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opintojakso suoritetaan kokonaisuudessaan verkossa, Moodle-oppimisympäristössä. Opintojakson Moodlen materiaalit opiskellaan ja verkkotestit suoritetaan osioittain opintojakson toteutuksen aikataulussa.

Opintojakson laajuus on 5 op, joka vastaa 135 h opiskelijan itsenäistä työaikaa.

Course enrolment info

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.