Summer
Course name Safety and security in supply chains
Course date 02.05.2023 - 31.08.2023
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Xamkin lehtori
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 23.04.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Safety and security in supply chains

02.05.2023 - 31.08.2023

Course description

Tavoitteet: Tiedostat koko toimitusketjun logistisiin toimintoihin liittyvät niin materiaaliset kuin henkilöihinkin kohdistuvat turvallisuusasia ja uhat. Osaat soveltaa turvallisuutta parantavia peiaatteita ja käytäntöjä toimitusketjun suunnittelussa. Sisältö: Mitä eri seikkoja sinun tulee huomioida toimitusketjun turvalliseen toimintaan vaihe vaiheelta? Miten voit parantaa toimitusketjun turvallisuutta mm. hävikkiä, vahinkoja sekä rikollista toimintaa vastaan?

Prerequisites

Assessment criteria

Arviointiasteikko 

1-5

Opiskelija osaa • käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa • arvioida käyttämiään tietolähteitä kriittisesti • työskennellä tiimin jäsenenä asiantuntija-tehtävissä työelämässä sekä huomata ja kuvata ammattialan ongelmia • arvioida toimintaa asiakas-, käyttäjä- ja kohderyhmätilanteissa • edistää tiimin tavoitteellista toimintaa • soveltaa kriittisesti oman alan eettisiä periaatteita eri tilanteissa

 

 

Course way of working and time table

Kaikki kurssin opetusmateriaali on Learnissa kurssialustalla eikä opiskelija tarvitse muuta aineistoa kurssin suorittamiseen.