Non-stop
Course name Safely implemented pharmacotherapy – nurse
Course date 09.08.2022 - 27.11.2022
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Xamkin lehtori tai muu asiantuntija
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 08.08.2022 - 27.11.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Safely implemented pharmacotherapy – nurse

09.08.2022 - 27.11.2022

Course description

Tavoitteet:

 • tuntee lääkehoitoa ohjaavat lait ja ohjeistukset
 • huomioi potilasturvallisuuden ja potilasturvallisuusajattelun
 • tietää lääkehoidon toteuttamisen turvalliset toimintamallit

Sisältö:

 • lääkehoitoa ohjaavat lait ja ohjeistukset
 • potilasturvallisuus
 • lääkityn potilaan tarkkailu ja konsultointi
 • työturvallisuus
 • lääkehoidon prosessi
 • kipulääkkeet
 • pkv-lääkkeet
 • lääkehoidon erityispiirteet (iäkkäät, vammaiset, mielenterveyspotilaat)
 • kanylointi ja nestehoidon perusteet
 • lääkehoidon tekninen toteuttaminen (enteraalinen lääkitseminen, lääkkeen antaminen subkutaanisesti, lihaksen sisäisesti, laskimon sisäisesti, epiduraalisesti- ja spinaalisesti)
 • lääkelaskut

Assessment criteria

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

Toteutus: Opintojakso suoritetaan itsenäisesti omaan tahtiin verkossa. Opintojakso sisältää itsenäiseen opiskeluun soveltuvaa teksti- ja videomateriaalia harjoitustehtävineen ja tentteineen. Aikaa opintojen suorittamiseen kuluu 2 viikosta 2 kuukauteen riippuen opiskelijan lähtötasosta. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ei anna lääkelupia, vaan lääkehoidon toteuttamisesta ja lääkeluvista huolehtii ja vastaa aina työnantaja.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali: Opiskelu tapahtuu oman aikataulusi mukaisesti. (Huomioi opintojakson päättymispäivämäärä) Opetus ei sisällä aikaan tai paikkaan sidottu opiskelua. Opiskelija suorittaa itsenäisesti opintojakson tehtävät. Tentit ja tehtävät tulee olla suoritettuna ennen opintojakson päättymistä.

Course enrolment info

Nonstop -opintojaksolla opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Arvioitu suoritusaika on noin 2 kk.

Lisätietoja ilmoittautumisesta:

Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit! Mikäli et voi osallistua, muista perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pian.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.