Non-stop
Course name Safely implemented pharmacotherapy – Bachelor of Social Services and Health Care
Course date 08.08.2023 - 31.12.2023
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Xamkin lehtori tai muu asiantuntija
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 02.06.2023 - 17.12.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Safely implemented pharmacotherapy – Bachelor of Social Services and Health Care

08.08.2023 - 31.12.2023

Course description

Tavoitteet:

 • tuntee lääkehoitoa ohjaavat lait ja ohjeistukset
 • huomioi potilasturvallisuuden ja potilasturvallisuusajattelun
 • tietää lääkehoidon toteuttamisen turvalliset toimintamallit

Sisältö:

 • lääkehoitoa ohjaavat lait ja ohjeistukset
 • potilasturvallisuus
 • lääkityn potilaan tarkkailu ja konsultointi
 • työturvallisuus
 • lääkehoidon prosessi
 • kipulääkkeet
 • pvk-lääkkeet
 • lääkehoidon erityispiirteet (iäkkäät, vammaiset, mielenterveyspotilaat)
 • lääkehoidon tekninen toteuttaminen (lääkkeen antotavat)

Opintojakson aiheosat:

 1. Johdanto turvallisen lääkehoidon toteuttamiseen
 2. Lääkehoitoprosessi
 3. Lääkityn potilaan tarkkailu ja konsultointi
 4. Enteraalinen lääkitseminen
 5. Parenteraalinen lääkitseminen/perusteet
 6. Parenteraalinen lääkitseminen/lääkkeen antaminen injektiona
 7. Ohjaus ja neuvonta
 8. Kipulääkkeet, PKV-lääkkeet ja psyyken lääkkeet
 9. Ikääntyneiden lääkehoito
 10. Kehitysvammaisten lääkehoito
 11. Lääkelaskut

Prerequisites

Ei edeltävyysehtoa

Assessment criteria

Arviointiasteikko: hyväksytty / hylätty

Course way of working and time table

Toteutus: Opintojakso suoritetaan itsenäisesti omaan tahtiin verkossa. Opintojakso sisältää itsenäiseen opiskeluun soveltuvaa teksti- ja videomateriaalia harjoitustehtävineen ja tentteineen. Aikaa opintojen suorittamiseen kuluu 2 viikosta 2 kuukauteen riippuen opiskelijan lähtötasosta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija voi tulostaa todistuksen opintojakson suorituksesta. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ei anna lääkelupia, vaan lääkehoidon toteuttamisesta ja lääkeluvista huolehtii ja vastaa aina työnantaja.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Course info

Nonstop -opintojaksolla opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Aikaa opintojen suorittamiseen kuluu 2 viikosta 2 kuukauteen riippuen opiskelijan lähtötasosta. Ensimmäinen aloitus 8.8.2023

Course additional info

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ei anna lääkelupia, vaan lääkehoidon toteuttamisesta ja lääkeluvista huolehtii ja vastaa aina työnantaja

Course enrolment info

Peruminen: Ilmoita perumisesta meille mahdollisimman pian sähköpostitse avoinamk@xamk.fi

Lisätietoja ilmoittautumisesta: Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi. Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit! Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.