Spring
Course name Trauma-informed approach in social and health care
Course date 20.02.2023 - 14.05.2023
Institution LAB University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Minna Kuvajainen
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 31.01.2023
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Trauma-informed approach in social and health care

20.02.2023 - 14.05.2023

Course description

Tavoitteet: Opiskelija osaa

  • kuvata lapsuudenaikaisten haitallisten kokemusten (ACE) syntymekanismia sekä hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia
  • tunnistaa traumaattisen stressin merkkejä sekä traumaperäisen kasvun mahdollisuuden
  • nimetä ja kuvata traumainformoidun lähestymistavan kulmakivet
  • tunnistaa mitä turvan tunteen huomioiminen tarkoittaa työyhteisön eri tasoilla
  • arvioida omaa ammatillista itsetuntemustaan tunnetaitojen ja myötätuntoisen kohtaamisen näkökulmasta

Sisältö:

  • Lapsuudenaikaiset haitalliset kokemukset, ACE-kokemusten terveys- ja hyvinvointivaikutukset, traumaattinen stressi, traumaperäinen kasvu, traumainformoitu lähestymistapa, sietoikkuna, polyvagaaliteoria, kiintymyssuhde, ammatillinen itsetuntemus, tunnetaidot, myötätuntoinen kohtaaminen.

Prerequisites

Opiskelijalla tulee olla vähintään yksi harjoittelu tehtynä tai 2 kk työkokemusta sosiaali-, terveys- tai ohjausalan yksikössä  (edellytys kehittämistehtäväosuudessa).

Assessment criteria

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit opintojakson toteutussuunnitelmasta.

Course way of working and time table

Virtuaalitoteutus ajalla 20.2.2023 – 30.4.2023  Moodle-verkko-oppimisympäristössä. Sisältää ajoitettuja tehtäviä. Tehtävien tekemiseen on varattava noin 15 tuntia joka viikko (yhteensä 135 tuntia). Katso tarkempi aikataulu totetussuunnitelmasta.

Vapaaehtoinen orientaatio (Zoom) 16.3.2023 klo 15-16. Vapaaehtoinen ohjaus ja keskustelu (Zoom) 27.3.2023 klo 15-16.

Course additional info

Osallistujan on hyvä olla tietoinen, että opintojaksolla käsiteltävät teemat saattavat aktivoida mahdollisia omia vanhoja traumakokemuksia, jolloin on hyvä varmistaa, että saa tukea niiden käsittelyyn.

Huom!  Traumainformoitu työote on eri asia kuin posttraumaattisen stressireaktion hoitomuoto tai muu traumaspesifi hoitaminen. Traumainformoitu lähestymistapa on koko työyhteisön ja lopulta yhteiskunnan muuttamista traumaa ymmärtäväksi ja turvan kokemusta vahvistavaksi niin arkisessa kanssakäymisessä peruspalveluissa kuin erityispalveluiden parissa.

 

Course enrolment info

Tällä opintojaksolla paikkoja yhteensä 200. Käytä ilmoittautumislomakkeella opiskelijasähköpostiosoitetta (tarkista, että se on oikein kirjoitettu). Saat ilmoittautumisen jälkeen automaattisen ilmoituksen ilmoittautumisen onnistumisesta. Mikäli viestiä ei tule heti kohta, sähköpostiosoite on väärin kirjoitettu. Hyväksymiskirjeet ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä, koska kaikki mahtuvat kurssille.