Summer
Course name Traumainformed workplace
Course date 01.05.2023 - 31.08.2023
Institution Seinäjoki University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Humanities and Education HUB, Culture HUB, Health and Wellbeing HUB, Business HUB
Teacher Anna-Kaarina Koivula
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 14.04.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Traumainformed workplace

01.05.2023 - 31.08.2023

Course description

Tavoitteet:

 • Opiskelija osaa kuvata peruspiirteet traumojen synnystä, vaikutuksista arkeen sekä ehkäisy-, tuki- ja toipumiskeinoista.
 • Opiskelija tietää traumainformoidun lähestymistavan kulmakivet yksilö- ja yhteisötasolla
 • Opiskelija on perehtynyt traumainformoituun ajattelutapaan työntekijän, työyhteisön ja johtajuuden näkökulmasta.
 • Opiskelija tunnistaa traumainformoidun työotteen lähisuuntausten peruspiirteitä nykyhetken työelämän muutostrendeissä.

Sisältö:

 • lapsuusajan haitalliset kokemukset/ACE (adverce chilhood experiences) ja suojaavat tekijät
 •  traumainformoidun ajattelun perusteita
 • itsetuntemus, vireystilaikkuna
 • tunnetaidot, myötätunto, resilienssi
 • sisäinen johtajuus
 • elämän käsikirjoitusmenetelmän soveltaminen omaan elämään
 • yhteisöllinen itsetuntemus
 • yhteisön sisäinen käsikirjoitus
 • turvapaikkamallin (sanctuary model) tai jonkin muun kehittämismallin soveltaminen johonkin anonyymiiin työyhteisöön
 • systeemiäly työelämässä

Prerequisites

Suositeltavaa, että oman alan perus- ja ammattiopinnot on pääosin suoritettuna ennen jakson aloitusta ja/tai muutaman vuoden työkokemus omalta alalta.

Assessment criteria

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija osaa nimetä kurssin perusasiat ja hyödyntää niitä tehtävissään. Kuvailee teorian ja tutkimusten antamaa tietoa.

Hyvä (3-4): Opiskelija osaa vertailla ja soveltaa kurssin teemoja yksilö- ja yhteisötasolla

Kiitettävä (5): Opiskelija osaa analysoida ja arvioida kurssin teemoja yksilö-, yhteisö- ja yhteiskunnallisella tasolla.

Course way of working and time table

Itsenäinen verkkototeutus

Course info

Nettiyhteys

Course additional info

Osa materiaalista englanninkielistä.

Traumainformoitu työ ei tarkoita posttraumaattisen stressireaktion hoitoa, vaan ehkäisevää ja rakenteellista kehittämistyötä

Course enrolment info

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 13.3.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 13.3.2023 tämän sivun yläosassa.

 

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 13th March at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).