Spring
Course name Basics of signed speech
Course date 19.01.2023 - 30.05.2023
Institution HUMAK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 4 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Humanities and Education HUB
Teacher Anne-Mari Jaamalainen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.11.2022 - 09.01.2023
Enrol

Basics of signed speech

19.01.2023 - 30.05.2023

Course description

Opintojaksolla opiskellaan viitotun puheen periaatteita, arkeen liittyviä viittomia ja viitottua puhetta kommunikoinnin tukena. Pääset tutustumaan sanakirjoihin ja muihin viitottuihin materiaaleihin ja hyödyntämään niitä itseopiskelussa. Opittuasi uusia viittomia voit harjoitella viitotun puheen käyttöä kommunikoinnin tukena. Opintojakson suoritettuasi ymmärrät, miten viitottu puhe eroaa tukiviittomista ja viittomakielestä. Oivallat myös viitotun puheen käyttötilanteiden ja käyttäjien moninaisuuden. Opintojakson suoritettuasi osaat kertoa arkisista asioista viitotulla puheella esimerkiksi työpaikallasi tai harrastuksissasi.

Opintojakson sisällöistä hyötyvät erityisesti sellaiset henkilöt, jotka työssään tai arjessaan tapaavat ihmisiä, joilla on vaikeuksia kuulemisessa tai heillä on kielellisiä haasteita. Opintojakso sopii myös viitotusta kommunikaatiosta kiinnostuneille.

Tavoitteet:

Opiskelija:

  • tunnistaa viitotun puheen käyttäjiä
  • tietää viitotun puheen keskeisiä elementtejä
  • tutustuu sanakirjoihin ja muihin viitottuihin materiaaleihin
  • osaa omaan arkeen liittyvää perusviittomistoa
  • selviytyy tutuista arkitilanteista viitottua puhetta käyttäen

Assessment criteria

Opintojakso arvioidaan asteikolla suoritettu– täydennettävä.

Course way of working and time table

Opintojakso suoritetaan verkossa itsenäisesti omaan tahtiin toteutusaikana. Opintojakso sisältää kolme osallistujalle vapaaehtoista webinaaria. Webinaareissa on mahdollisuus opiskella yhdessä kasvotusten viittomia ja harjoitella käyttämään viitottua puhetta. Webinaarit eivät ole pakollisia eikä webinaareja tallenneta.

Opintojakson webinaarit:

  • 19.1.2023 klo 14-15.30
  • 16.3.2023 klo 14-15.30
  • 4.5.2023 klo 14-15.30

Course info

Tietokoneessa perustoimisto-ohjelmat, pdf-lukuohjelma, video, kuuloke-mikrofoni ja kamera. Webinaareihin osallistuminen edellyttää toimivaa kameraa ja kuulokemikrofonia. Webinaareissa kaikilla osallistujilla on oltava kuvayhteys. Myös itsenäinen työskentely edellyttää toimivaa kameraa ja videolle viittomista.