Fall | Full
Course name Anticipating Future Trends
Course date 07.09.2022 - 15.12.2022
Institution LAB University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Hospitality Management HUB, Business HUB
Teacher Kirsi Kallioniemi, Jussi Mozo
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 28.08.2022
Implementation plan
Course enrolment info

Anticipating Future Trends

07.09.2022 - 15.12.2022

Course description

Tavoitteet: Opiskelija osaa

  • ennakoida oman alansa toimintaympäristön muutoksia
  • hyödyntää tulevaisuudentutkimuksen kansallisten ja kansainvälisten yhteisöjen tuottamaa materiaalia omalla alallaan
  • käyttää tulevaisuudentutkimuksen käsitteistöä ja menetelmiä oman alansa tutkimus- ja kehittämistyössä

Sisältö:

  •  Strateginen johtaminen ja ennakointi käsitteinä, ajattelutapana ja käytäntöinä.
  • Toimintaympäristön muutosten ennakointi ja niiden soveltaminen tutkimus- ja kehittämistyössä.
  • Opintojaksolla käytettäviä menetelmiä: Trendien tunnistaminen, skenaariot ja vaihtoehtoiset tulevaisuuskuvat sekä osa näistä: Lootus-kukka, Tulevaisuuspyörä, PESTEL-analyysi, Tulevaisuustaulukko, ja erilaiset aivoriihimetodit kuten Tulevaisuusverstas, sekä ketterät menetelmät.

Prerequisites

Ei suositella suoritettavaksi ensimmäisenä opiskeluvuonna.

Assessment criteria

1-5

Opintojakson arviointi muodostuu toimeksiantotehtävän raportoinnista, johon sovelletaan tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä (50 %) ja strategisen johtamisen osuuden raportoinnista (50 %).

Course way of working and time table

Opintojakso toteuteaan kokonaan verkossa 7.9. – 15.12.2022.  Verkkototeutus, jolla yhteisiä verkkotapaamisia lukujärjestyksen mukaan kerran viikossa. Opintojaksolla työskennellään itsenäisesti ja ryhmissä. Opintojaksolla työstetään hankkeelta saatua toimeksiantoa ja laaditaan toimeksiannosta loppuraportti. Osallistuminen verkkoluentoihin helpottaa opintojakson tehtävien ja toimeksiannon tekemistä. Katso luentoaikataulu toteutussuunnitelmasta.

Course info

Opintojakso sisältää kaksi toisiaan täydentävää osaa: Ennakointi ja tulevaisuuden tutkimuksen menetelmät (3 op), opettaja Kirsi Kallioniemi Strateginen johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä (2 op), opettaja Jussi Mozo

Course additional info

Campusonline-opiskelijoille 15 paikkaa.

Course enrolment info

Tutkinto- tai polkuopiskelija:  ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Avoin AMK: Ilmoittaudu maksulliseen koulutukseen Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Hinta 75 €. Hyväksymiskirje lähetetään viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä. Katso peruutusehdot ilmoittautumislomakkeesta.