Summer
Course name Effective Leadership
Course date 01.06.2023 - 31.07.2023
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Business HUB
Teacher Virolainen Ilkka
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 21.04.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Effective Leadership

01.06.2023 - 31.07.2023

Course description

Opintojakso tähtää johtamistaitojen kehittämiseen. Opintojakson tavoitteena on lisätä osaamista tuloksekkaasta johtamisesta. Lähestymistapa johtajuuteen ja lähijohtajana kehittymiseen on monipuolinen ja kokonaisvaltainen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa hyödyntää oman mielen voimavaroja johtaakseen itseään tehokkaasti.
  • osaa määritellä huipputiimin elementit sekä tietää miten kehittää tiimiä kohti huipputiimiä.
  • osaa hyödyntää valmentavaa otetta johtamisessa.
  • osaa huomioida innovatiivisuuden edistämiseen liittyvät seikat johtamisessa.
  • osaa kehittää itseään esihenkilönä.

Prerequisites

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 0 – 5

Arviointi pohjautuu tentteihin ja kurssitehtävään.

Course way of working and time table

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

  • itsenäinen opiskelu hyödyntäen Moodle-alustan materiaalia sekä kirjallisuutta
  • tentti
  • kurssitehtävä

Course enrolment info

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.