Non-stop
Course name Effective influencing in professional B2B-customer encounters
Course date 12.06.2024 - 30.08.2024
Institution LAB University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Jussi Mozo
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 11.06.2024 - 31.07.2024
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Effective influencing in professional B2B-customer encounters

12.06.2024 - 30.08.2024

Course description

Tavoitteet:  Opiskelija osaa

 • kuvata ja perustella miksi ratkaisumyynnistä on siirryttävä haastajamyyntiin
 • selittää mihin tuloksekas vuorovaikuttaminen asiakaskohtaamisissa perustuu
 • sovittaa oman toimintansa yhteensopivaksi asiakkaiden ostoprosessin kanssa

Sisältö:

 • Mitä on ammattimainen B2B-asiakaskohtaamistyö
 • Myynnin ja markkinoinnin rajapinnat ja yhteispeli
 • Sosiaalinen myynti verkossa
 • Myyntiprosessi ja oman työskentelyn johtaminen
 • Mittarit ja tavoiteasetanta
 • Tunteiden ymmärtäminen ja merkitys myynnissä
 • Kysymykset ja niiden soveltaminen käytännössä
 • Opi lukemaan kehonkieltä
 • Erilaiset ostajatyypit, ostoryhmät sekä vaikuttajat
 • Toimivan asiakaskohtaamisympäristön merkitys
 • Oman stressinsiedon merkitys sekä kehittäminen Englanniksi

Prerequisites

Markkinoinnin peruskurssi tai muut vastaavat tiedot.

Assessment criteria

1-5

Course way of working and time table

Kurssi on itsenäisesti suoritettava HOP ON -kurssi, joka tulee olla valmis 30.8. mennessä (voit aloittaa tekemisen koska vain, kunhan saat sen valmiiksi 30.8. mennessä).

Suoritusaika 7.6.2024 – 30.8.2024

Kurssin aikana laadit neljä, ohjeistettuun prosessikirjoittamiseen pohjautuvaa kirjallista etappioppimistehtävää kuratoitujen aineistojen pohjalta. Vahva suositus on laatia tehtävät järjestyksessä kahden viikon rytmissä, mutta voit toki soveltaa muutakin aikataulua pitäen kurssin deadlinen mielessä. Etappitehtävien avulla voit keskittyä systemaattisesti kulloinkin oleelliseen aineistoon, jolloin oppimisesi aiheesta edistyy mahdollisimman tehokkaasti.

Lopuksi laadit opettajalle yhteenvedon oppimisestasi arviointia varten. Vain yhteenveto palautetaan ja vain se vaikuttaa arviointiin. Etappitehtävät palvelevat kehittyvän osaamisesi kerryttämistä ja kurssin edistymistä pilkkomalla ison aiheen pienempiin, helpommin lähestyttäviin ja laadittaviin osatehtäviin.

Course additional info

135h (27h / etappitehtävä + 27h / koontitehtävä).

Course enrolment info

Tutkinto- tai polkuopiskelija:  Käytä ilmoittautumisessa opiskelijasähköpostiosoitetta. Saat aloitusohjeet automaattisesti ilmoittautumisen jälkeen, ja voit alkaa suorittamaan kurssia.

Mikäli et saa ohjeita heti, odota vähän aikaa, ja tarkista myös roskaposti. Jos ohjeita ei tule sittenkään, olet kirjoittanut sähköpostiosoitteen väärin. Tee siis uusi ilmoittautuminen, ja varmista, että kirjoitat opiskelijasähköpostiosoitteen oikein.

Opettaja on vapaajaksolla 8.6. – 4.8.2024, joten arvosanat kirjataan vasta elokuussa.

Suoritusaikaa kurssilla on siis 30.8.2024 asti.