Spring
Course name Emotional intelligence at work
Course date 16.01.2023 - 23.04.2023
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Hospitality Management HUB, Business HUB
Teacher Virolainen Harri
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 04.12.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Emotional intelligence at work

16.01.2023 - 23.04.2023

Course description

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää tunneälyn keskeiset elementit työkontekstissa
 • tunnistaa omiin tunteisiin ja vuorovaikutukseen liittyviä tekijöitä
 • ymmärtää tunneälyn merkityksen johtamisessa ja osaa hyödyntää tunneälyä johtamisen eri tilanteissa
 • tiedostaa tunneälyn merkityksen asiakaspalvelutilanteissa ja osaa hyödyntää tunneälyä asiakaspalvelutilanteissa
 • tuntee tunneälyn merkityksen ja vaikutuksen ja kykenee hyödyntämään niitä työssä menestyäkseen työssä
 • tuntee tunneälyn kehittämisen keinoja

Sisältö

 • tunneälyn elementit työelämässä
 • tunneäly asiakaspalvelussa
 • tunneäly johtamisessa
 • tunneälyn kehittäminen
 • tunneälyn vaikutus työssä menestymiseen

Prerequisites

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 0 – 5

 

Course way of working and time table

100 % verkko-opinnot (Moodle)