Spring
Course name Recognise and productise your skills
Course date 09.01.2023 - 31.05.2023
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Ulla Kärnä
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 30.04.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Recognise and productise your skills

09.01.2023 - 31.05.2023

Course description

Osaamistavoitteet

Opiskelija:

  • Tietää mitä osaa
  • Osaa erotella ydinosaamisen ja miten se on hankittu
  • Tunnistaa myös opintojen ulkopuolella (esim. harrastuksissa) hankitun osaamisen
  • Osaa pukea osaamisensa sanoiksi tai kuviksi- osaa osoittaa eri tavoin omaa osaamistaan käytännössä
  • Osaa laatia itselleen tavoitteellisen toimintasuunnitelman
  • Ymmärtää mitä mahdollisuuksia ja tarpeita maailma tarjoaa hänelle

Sisältö

Missä olet ollut?

Missä olet nyt: nykyhetken osaaminen, tiedot ja taidot?

Mitä tavoitteita asetat tulevaisuuteen ja miksi?

Opintojaksolla pohdit eri menetelmin edellä mainittuja asioita, laadit toimintasuunnitelmasi ja teet jotain asian eteen sekä arvioit onnistumistasi.

Assessment criteria

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

Opintojaksolla ei ole tenttiä. Opintojakson suoritukset ovat itsenäisiä tehtäviä Moodle-oppimisympäristössä.

Course info

Opintojakson sopii kaikille itsensä tuntemisesta ja kehittämisestä kiinnostuneille.

 

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.