Non-stop
Course name Emotions and the user experience (Master)
Course date 14.08.2023 - 18.08.2024
Institution LAB University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Petra Yli-Kovero
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 14.08.2023 - 30.06.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Emotions and the user experience (Master)

14.08.2023 - 18.08.2024

Course description

Tavoitteet: Opiskelija:

 • ymmärtää tunteiden merkityksen asiakaskokemuksessa ja kilpailijoista erottautumisessa
 • ymmärtää tunteiden vaikutuksen päätöksentekoon sekä tiedostetusti että tiedostamatta
 • ymmärtää henkilöstön roolin tunnekokemuksen luomisessa
 • osaa mitata tunteita ja soveltaa mittaustapoja
 • osaa arvioida tunteiden merkityksen tulevaisuutta yritysten erottaumistekijänä

Sisältö:

 • OSIO 1 Tunteiden merkitys
 • OSIO 2 Tunteiden vaikutus asiakaskokemukseen
 • OSIO 3 Henkilöstön rooli tunnekokemuksessa
 • OSIO 4 Tunteiden mittaaminen
 • OSIO 5 Tunteiden tulevaisuus
 • Lopputentti

 

Assessment criteria

Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

Opintojakson toteutuu itsenäisenä verkko-opintona Moodle-alustalla.

Kurssin suoritus rakentuu seuraavista tehtävistä:

 • osiokohtaiset itseopiskelumateriaalit, joista osa on englanninkielisiä
 • osiokohtaiset opintopäiväkirjatehtävät
 • lopputentti

Course info

Opintopäiväkirjatehtäviä ei arvostella, niihin ei tarvitse merkitä lähdetietoja, vaan ne saavat olla hyvinkin vapaamuotoisia pohdintoja ja oivalluksia aiheesta. Huomioithan, että opintopäiväkirjatehtävät käyvät läpi TurnIt tarkistuksen.

Itseopiskelumateriaalit toimivat lopputentin aineistona, josta tulee saada vähintään arvosana 5 hyväksytyn suorituksen saamiseksi. Tentin saa tarvittaessa uusia.

Course additional info

Toteutus on suunnattu kaikille YAMK-opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita tunteiden vaikutuksesta asiakaskokemukseen, joko myyjän/palvelun tuottajan tai asiakkaan näkökulmasta. Opiskelijalla tulisi olla jo perustiedot asiakaskokemuksen rakentumisesta hallussa, mutta aiheen teoriaa palautellaan mieleen kurssilla.

Course enrolment info

Tutkinto- tai polkuopiskelija: ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Saat heti ilmoittatumisen jälkeen automaattisesti aloitusohjeet. Säilytä ohjeet, muita ohjeita ei enää tule.

Muut ilmoittautuvat Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Katso tarkemmat ohjeet ilmoittautumislinkin kautta. Hinta 30 €.