Fall | Full
Course name Product data management
Course date 24.08.2022 - 16.12.2022
Institution Metropolia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher Juha Porvali
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 08.08.2022 - 20.08.2022
Implementation plan
Course enrolment info

Product data management

24.08.2022 - 16.12.2022

Course description

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla opiskelija oppii tuotetiedonhallinnan toiminnan eri vaihtoehtoineen sekä tunnistaa järjestelmien ominaisuuksia ja toimintoja. Opiskelija pystyy ratkaisemaan tuotetiedonhallintaan liittyviä keskeisiä ongelmia, soveltamaan tietojaan ja hyödyntämään osaamistaan myös jatkossa.

Sisältö

  • Tuoterakenne PDM-järjestelmässä
  • Nimikkeet PDM-järjestelmässä
  • Järjestelmäarkkitehtuuri
  • Dokumenttien versiointi
  • Tuotekonfigurointi

 

Prerequisites

Ei ole.

Assessment criteria

Arviointikriteerit – tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa määritellä tai kuvata aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti.

Arviointikriteerit – hyvä (3-4)

Opiskelija osaa soveltaa, laskea, muuttaa, valita, aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti sekä täydentää ja tuottaa tarvittavat lisätiedot.

Arviointikriteerit – kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kategorisoida, kerätä, yhdistää, ja yleistää aihepiiriin liittyvät käsitteet ja ilmiöt kvalitatiivisesti. Johtaa ja järjestää uudelleen jo annetut perustiedot ja niiden kautta kerrata ja kirjoittaa uudelleen ongelman ratkaisupolkuja.

Course way of working and time table

Opintojakso suoritetaan verkko-opintoina digitaalisella oppimisalustalla.

Course enrolment info

Kurssikiintiö Campus Online opiskelijoille on 50